Euroopa Liidu Väljaannete Talitus uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Teenused - 197642-2017

26/05/2017    S100    Euroopa Parlament - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Belgia-Brüssel: Euroopa Parlamendi kasutuses olevates hoonetes selliste tegevuste tervishoiu ja ohutuse koordineerimine, mis on seotud põhikonstruktsiooni ja viimistluse hooldusega, tehnilise hooldusega ja hügieeniga

2017/S 100-197642

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Parlament
Postiaadress: rue Wiertz 60
Linn: Bruxelles
NUTS kood: BE100
Sihtnumber: 1047
Riik: Belgia
Kontaktisik: service d'assistance à la maintenance
E-post: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://europarl.europa.eu

I.2)Teave ühishanke kohta
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Ametlik nimetus: Euroopa Parlament
Postiaadress: rue Belliard 89, bureau RMD 04J024
Linn: Bruxelles
Sihtnumber: 1047
Riik: Belgia
Kontaktisik: service d'assistance à la maintenance – RMD 04J024
E-post: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
NUTS kood: BE100

Internetiaadress(id):

Üldaadress: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#

I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Euroopa Parlamendi kasutuses olevates hoonetes selliste tegevuste tervishoiu ja ohutuse koordineerimine, mis on seotud põhikonstruktsiooni ja viimistluse hooldusega, tehnilise hooldusega ja hügieeniga

Viitenumber: 06A20/2017/M006.
II.1.2)CPV põhikood
71317210
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Euroopa Parlamendi kasutuses olevates ja/või kasutusse võetavates hoonetes selliste tegevuste tervishoiu ja ohutuse koordineerimine, mis on seotud põhikonstruktsiooni ja viimistluse hooldusega, tehnilise hooldusega ja hügieeniga.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 224 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Euroopa Parlamendi kasutuses olevates ja/või kasutusse võetavates hoonetes selliste tegevuste tervishoiu ja ohutuse koordineerimine, mis on seotud põhikonstruktsiooni ja viimistluse hooldusega, tehnilise hooldusega ja hügieeniga.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

kandmine lepingu tegevuse jaoks asjakohasesse kutse- või äriregistrisse (v.a rahvusvaheliste organisatsioonide kaasatuse korral) ning eriluba, mis tõendab, et pakkuja saab oma asukohariigis selle lepinguga hõlmatud teenuseid osutada, või kuulumine erikutseorganisatsiooni.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

finants- ja majandussuutlikkust hinnatakse järgmistes pakkuja esitatavates dokumentides sisalduva teabe alusel:

— finantsaruanded viimase 3 aasta kohta, mille raamatupidamisaruanded on lõpetatud;

— kinnitus käibe kohta lepingu valdkonnas kooskõlas mudeliga, mis on esitatud haldusklauslite VII lisas;

— kohased pangaõiendid ja tõendid tsiviil- või ametialase vastutuskindlustuse kohta.

Võimalikud miinimumnõuded:

pakkuja peab tõendama, et viimase 3 majandusaasta (mille raamatupidamisaruanded on hanketeate avaldamise kuupäevaks lõpetatud) jooksul on ta aastakäive lepinguga seotud valdkonnas olnud vähemalt 112 000 EUR.

III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

pakkumiskutses viidatud lepingu puhul nõuab Euroopa Parlament pakkujatelt järgmist tehnilist võimsust ja kutsesuutlikkust:

— pakkujad peavad tõendama, et nad on viimase 3 aasta jooksul enne hanketeate avaldamise kuupäeva täitnud vähemalt 3 lepingut, mis hõlmavad selle lepinguga hõlmatud teenustega samalaadseid teenuseid. 3 lepingust vähemalt 1 peab hõlmama teenuseid, mis on seotud sellises kasutuses olevas haldushoones tehtud ehitustöödega, mille pindala on vähemalt 50 000 m2;

— pakkujad peavad tõendama, et neil on kõnealuse lepingu täitmiseks vajalikud vahendid, materjalid ja tehnilised seadmed;

— pakkuja peab tõendama, et tema töötajate hulka on viimase 3 aasta jooksul enne hanketeate avaldamise kuupäeva ning kooskõlas Luksemburgi Suurhertsogi 9.6.2006 määrusega kuulunud vähemalt 3 tervishoiu ja ohutuse koordineerijat, kellel on vähemalt B-taseme kvalifikatsioon.

Võimalikud miinimumnõuded:

pakkuja peab esitama tõendid selle kohta, et

— täpselt 3 (minimaalselt ja maksimaalselt) viidet samalaadsete teenuste osutamise kohta viimase 3 aasta jooksul enne hanketeate avaldamise kuupäeva.

Iga viite kohta peab pakkuja esitama järgmise teabe:

• teenuste osutamise alguse ja lõpu kuupäevad;

• asjaomase töö laad;

• abisaaja identiteet;

• projektiga hõlmatud hoonete pindala ja nende sihtkoht;

— kinnitus, milles pakkuja kinnitab, et tal on lepingu täitmiseks vajalikud vahendid, materjalid ja tehnilised seadmed;

— kinnitus, milles pakkuja kinnitab, et pakkuja töötajate hulka on viimase 3 aasta jooksul enne hanketeate avaldamise kuupäeva ning kooskõlas Luksemburgi Suurhertsogi 9.6.2006 määrusega kuulunud vähemalt 3 tervishoiu ja ohutuse koordineerijat, kellel on vähemalt B-taseme kvalifikatsioon;

— selle lepingu valdkonnas teenuste osutamise eest vastutavate isikute 3 profiili.

III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping ühe pakkujaga
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 02/08/2017
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 10/08/2017
Kohalik aeg: 10:30
Pakkumuste avamise koht:

bâtiment Remard, rue Belliard 89, 1050 Bruxelles, BELGIA.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

iga osaleja kohta peab oma osavõttu kinnitama 1 esindaja. Seda tuleb teha hiljemalt 2 tööpäeva enne pakkumiste avamise kuupäeva e-posti aadressil INLO.AO.DIR.A@eu.europa.eu

Esitada tuleb ettevõtte nimi ning esindaja nimi, ametikoht, isikut tõendava dokumendi number ja sünnikuupäev (esindajal peab kaasas olema kehtiv isikut tõendav dokument).

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohtu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1

Internetiaadress: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Ombudsman
Postiaadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Linn: Strasbourg
Sihtnumber: 67001
Riik: Prantsusmaa
E-post: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313

Internetiaadress: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Läbivaatamise kord
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohtu kantselei
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
16/05/2017