Tjänster - 197873-2019

29/04/2019    S83

Sverige-Lidköping: Bekämpning av skadedjur och skadeinsekter

2019/S 083-197873

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 058-134325)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Lidköpings kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1694
Postadress: Skaragatan 8
Ort: Lidköping
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 531 88
Land: Sverige
Kontaktperson: Magnus Bernhardsson
E-post: magnus.bernhardsson@ecenea.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lidkoping.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Skadedjursbekämpning

Referensnummer: 2018/15
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90922000 Bekämpning av skadedjur och skadeinsekter
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Skadedjursbekämpning för löpande avrop under avtalstiden

Inbjudan

Lidköpings och Varas kommuner, nedan kallade den upphandlande myndigheten, inbjuder till anbudsgivning gällande Skadedjursbekämpning med diarienummer 2018/15, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. De upphandlande myndigheterna kommer att teckna separata avtal.

Upphandlingen handläggs administrativt av Ecenea Väst AB.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/04/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 058-134325

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 29/04/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 06/05/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 30/04/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 07/05/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: