TED-sivustolla otetaan tänään 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla

Palvelut - 198226-2019

30/04/2019    S84

Belgia-Bryssel: Selvitys rakennusalan tuotteiden käytön esteistä rakennusalan palveluissa

2019/S 084-198226

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto, EASME.A.3.1 — Integrated maritime policy
Postiosoite: Covent Garden (COV2), place Charles Rogier 16
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/easme/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4625
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Selvitys rakennusalan tuotteiden käytön esteistä rakennusalan palveluissa

Viitenumero: EASME/2019/OP/0010
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

EASME käynnistää tämän tarjouspyynnön laillisesti markkinoille tuotujen ja rakennusalan tuotteiden sääntelyn ehdot täyttävien rakennusalan tuotteiden käytön esteiden selvittämiseksi.

Tämän selvityksen tavoitteena on tunnistaa tärkeimpiä rakennuspalveluiden – erityisesti rajat ylittävän tarjoamisen – kansallisia lainsäädäntöesteitä, jotka liittyvät rakennusmateriaalien käyttöön, ja sijoittaa ne sovellettavaan EU:n lain mukaiseen kehykseen rakennuspalveluiden tulevan sisämarkkinapolitiikan kehittämisen edellyttämänä näyttönä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 600 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
73210000 Tutkimustoiminnan konsulttipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE BELGIQUE-BELGIË
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen osoittamissa toimitiloissa.

Kokoukset järjestetään EASMEn tai Euroopan komission toimitiloissa Brysselissä.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Rakennusala on eräs talouden kannalta tärkeimmistä tuotannonaloista. Tästä syystä sillä on aivan keskeinen merkitys arvioitaessa ja kehitettäessä todella yhtenäisiä sisämarkkinoita. Tätä arviointia ja kehitystyötä tehtäessä kohdattavat monet vaikeudet johtuvat paljolti niistä monista säännöistä, joita sovelletaan rakennusalaan kaikkialla EU:ssa, onhan rakennusala eräs kaikkien vahvimmin säännellyistä aloista Euroopassa eritoten kansallisella ja paikallistasolla. Tämän selvityksen tavoitteena on tunnistaa tärkeimpiä rakennuspalveluiden – erityisesti rajat ylittävän tarjoamisen – kansallisia lainsäädäntöesteitä, jotka liittyvät rakennusmateriaalien käyttöön, ja sijoittaa ne sovellettavaan EU:n lain mukaiseen kehykseen rakennuspalveluiden tulevan sisämarkkinapolitiikan kehittämisen edellyttämänä näyttönä. Nämä rajoitukset, sikäli kuin niitä sovelletaan yleisesti eri jäsenvaltioissa, muodostaisivat hyvin haitallisia esteitä rajat ylittävälle rakennuspalveluiden tarjonnalle ja siten rakennusalan yhtenäisille sisämarkkinoille.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 600 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 18
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

5.2.2018 annettu komission täytäntöönpanopäätös C(2018) 568 final yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) tukitoimenpiteiden rahoittamisesta.

II.2.14)Lisätiedot

Kolmansiin maihin sijoittuneiden tahojen osallistuminen on mahdollista, mikäli kyseinen kolmas maa on luetteloitu COSME-asetuksen artiklassa 6 ja mikäli se on allekirjoittanut COSME-ohjelmaan osallistumissopimuksen tällä alalla. Tutustu tarjouseritelmien kohtaan 3.1. ”osallistuminen hakumenettelyyn” (participation) tarkempien tietojen saamiseksi hankintamenettelyyn osallistumiseksi.

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 26/06/2019
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 27/06/2019
Paikallinen aika: 14:30
Paikka:

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (Executive Agency for Small and Medium-size Enterprises – EASME) Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16 Room: COV2 10/204, 1049 Brussels — BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GC.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23/04/2019