Tjänster - 198637-2016

Visa förkortad version

11/06/2016    S112    Europeiska kommissionen - Tjänster - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Ramavtal för utvärderingsundersökningarna av åtgärder inom GJP som bidrar till de allmänna målen med en balanserad territoriell utveckling

2016/S 112-198637

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 23.4.2016, 2016/S 080-140927)

Europeiska kommissionen, rue de la Loi/Wetstraat 130, Office: L-130 10/037, 1049 Brussels. BELGIEN. Kontaktpunkt: Ms Adelina Dos Reis. Tfn +32 22961454. E-post: agri-evaluation@ec.europa.eu

I stället för 

IV.2.7) Anbudsöppning:

10.8.2016 (10:30), lokal tid.

[...]

Skall det stå 

IV.2.7) Anbudsöppning:

24.8.2016 (10:30), lokal tid.

[...]