TED-sivustolla otetaan tänään 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla

Palvelut - 198995-2015

Näytä suppea näkymä

10/06/2015    S110

Ranska-Pariisi: PROC/2014/22 – sovellusten kehittäminen ja ylläpito sekä palvelupiste (ADM & SD)

2015/S 110-198995

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)
Postiosoite: CS 60747, 103 rue de Grenelle
Postitoimipaikka: Pariisi Cedex 07
Postinumero: 75345
Maa: Ranska
Vastaanottaja: hankintatoimisto
Sähköpostiosoite: procurement@esma.europa.eu

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://www.esma.europa.eu/page/procurement

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=892

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
PROC/2014/22 – sovellusten kehittäminen ja ylläpito sekä palvelupiste (ADM & SD)
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 7: Tietojenkäsittelypalvelut ja niihin liittyvät palvelut

NUTS-koodi FR101 Paris

II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

Puitejärjestelyn kesto

Kesto (vuosina): 7
Perustelut sille, miksi puitejärjestelyn kesto on yli neljä vuotta: Nämä sopimukset (kaikki erät) edellyttävät huomattavaa määrää kartutettua tietoa, joka liittyy Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen sovelluksiin ja tietotekniseen ympäristöön. Kartutetun tiedon myötä saadaan aikaan tuottavuuteen liittyviä hyötyjä ja kustannusten vähennyksiä kyseisten sopimusten keston aikana. Lisäksi näiden sopimusten korvaamisesta aiheutuu merkittäviä muuttoliikkeeseen ja tietämyksen siirtoon liittyviä kustannuksia.

Hankintojen arvioitu kokonaisarvo puitejärjestelyn kokonaiskeston ajalta

Arvioitu arvo ilman alv:tä: 25 000 000 EUR
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävät sopimukset koskevat palvelupisteeseen liittyviä palveluja (erä 1), liiketoiminnan tukipalveluita Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen liiketoimintasovelluksia varten (erä 2) sekä sovellusten kehittämistä ja ylläpitoa koskevia palveluita (erä 3).
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

72230000 Asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut, 72221000 Yritysanalyysejä koskevat konsulttipalvelut, 72220000 Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut, 72227000 Ohjelmiston integrointia koskevat konsulttipalvelut, 72600000 Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut, 72253100 Help desk -palvelut, 72253000 Help desk -palvelut ja tukipalvelut

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea yhtä tai useampaa osaa
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika

Osia koskevat tiedot

Osa nro: 1 Nimi : Palvelupiste
1)Lyhyt kuvaus
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisella on monia sovelluksia ja palveluita, joita toimitetaan sekä sisäisille että ulkoisille käyttäjille. Erän 1 kohteena on tietotekniikan hallinnan parhaita käytäntöjä koskevaan kokoelmaan (ITIL) perustuvan palvelupisteen (ainoa yhteyspiste) toimittaminen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen olemassa olevia sovelluksia ja kaikkia tulevia sovelluksia varten.
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

72253100 Help desk -palvelut, 72253000 Help desk -palvelut ja tukipalvelut, 72220000 Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut, 72600000 Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut

3)Määrä tai laajuus
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 5 000 000 EUR
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
5)Osia koskevat lisätiedot
Osa nro: 2 Nimi : Liiketoiminnan tukeminen
1)Lyhyt kuvaus
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa sovelluksia ja palveluita sekä sisäisille että ulkoisille käyttäjille. Tähän erään kuuluvien palveluiden avulla on tarkoitus lisätä henkilöstöä, jotta voidaan ottaa käyttöön toiminnallinen palvelupiste sovellusta varten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen yritystoimintaan suunnattujen sovellusten sisäisille ja ulkoisille käyttäjille.
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

72221000 Yritysanalyysejä koskevat konsulttipalvelut, 72220000 Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut, 72600000 Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut, 72253100 Help desk -palvelut, 72253000 Help desk -palvelut ja tukipalvelut

3)Määrä tai laajuus
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 9 500 000 EUR
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
5)Osia koskevat lisätiedot
Osa nro: 3 Nimi : Sovellusten kehittäminen ja ylläpitopalvelut
1)Lyhyt kuvaus
Sopimusosapuolen on kehitettävä ja ylläpidettävä olemassa olevia sovelluksia, integroitava ja toteutettava uusia sovelluksia sekä laajennettava väliohjelmistoja, joita käytetään sovellusten toteuttamiseen tarpeen mukaan.
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

72230000 Asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut, 72221000 Yritysanalyysejä koskevat konsulttipalvelut, 72220000 Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut, 72227000 Ohjelmiston integrointia koskevat konsulttipalvelut, 72600000 Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut, 72253100 Help desk -palvelut, 72253000 Help desk -palvelut ja tukipalvelut

3)Määrä tai laajuus
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 10 500 000 EUR
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
5)Osia koskevat lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: katso tarjouseritelmät.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: katso tarjouseritelmät.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): katso tarjouseritelmät.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
katso tarjouseritelmät.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):
katso tarjouseritelmät.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa mainitut perusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
PROC/2014/22.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.7.2015 - 16:00
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 7.8.2015 - 10:00

Paikka:

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen päätoimipaikka, Pariisi, RANSKA.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä

Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: Tarjoajat voivat lähettää edustajan tarjousten avaustilaisuuteen, mutta osallistujan nimi on ilmoitettava vähintään kaksi päivää ennen avaustilaisuutta osoitteeseen procurement@esma.europa.eu

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Maa: Luxemburg
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Muutoksenhaku
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistajat ovat saaneet ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun asia on saatu tiedoksi. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty valitus ei pidennä muutoksenhaulle annettua määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.5.2015