Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 200015-2017

Компактен изглед

27/05/2017    S101

Иpлaндия-Дъблин: Подготовка и изпълнение на 4-тото проучване сред европейските дружества (ECS)

2017/S 101-200015

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 20.5.2017 г., 2017/S 097-190767)

Eurofound – Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд, Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin, D18 KP65, ИРЛАНДИЯ. За контакти: Lidia Jankowska. Тел. +353 12043100. Факс +353 12826456. Електронна поща: OSUTenders@eurofound.europa.eu

Вместо 

II.2.1) Наименование:

Проучване за компютърно подпомогнато провеждане на уеб интервюта (CAWI), подкрепено чрез осъществяване на контакт по телефона и последващо проследяване

Партида №: 2

Да се чете 

II.2.1) Наименование:

Проучване за компютърно подпомогнато интервюиране по телефона (CATI)

Партида №: 2