Услуги - 200015-2017

Компактен изглед

27/05/2017    S101

Иpлaндия-Дъблин: Подготовка и изпълнение на 4-тото проучване сред европейските дружества (ECS)

2017/S 101-200015

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 20.5.2017 г., 2017/S 097-190767)

Eurofound – Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд, Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin, D18 KP65, ИРЛАНДИЯ. За контакти: Lidia Jankowska. Тел. +353 12043100. Факс +353 12826456. Електронна поща: OSUTenders@eurofound.europa.eu

Вместо 

II.2.1) Наименование:

Проучване за компютърно подпомогнато провеждане на уеб интервюта (CAWI), подкрепено чрез осъществяване на контакт по телефона и последващо проследяване

Партида №: 2

Да се чете 

II.2.1) Наименование:

Проучване за компютърно подпомогнато интервюиране по телефона (CATI)

Партида №: 2