Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 200015-2017

Visa förkortad version

27/05/2017    S101

Irland-Dublin: Utarbetande och genomförande av den 4:e europeiska företagsundersökningen (ECS)

2017/S 101-200015

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 20.5.2017, 2017/S 097-190767)

Eurofound – Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin, D18 KP65, IRLAND. Kontaktpunkt: Lidia Jankowska. Tfn +353 12043100. Fax +353 12826456. E-post: OSUTenders@eurofound.europa.eu

I stället för 

II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Undersökning genom datorassisterat webbintervjuande (CAWI), med stöd av telefonkontakter och uppföljning

Del nr: 2

Skall det stå 

II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Undersökning genom datorassisterat telefonintervjuande (CATI)

Del nr: 2