Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksissa oleviin URL-osoitteisiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Pilkun (tai muun erikoismerkin) poistaminen URL-osoitteen lopusta voi myös auttaa. Pahoittelemme häiriötä.

Palvelut - 200039-2017

27/05/2017    S101

Belgia-Bryssel: Tiedotusvälineiden seuranta- ja analyysipalvelut Euroopan parlamentin Romanian-tiedotustoimistoa (EPIO Romania) varten

2017/S 101-200039

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan parlamentti
Postiosoite: rue Wiertz 60
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE BELGIQUE-BELGIË
Postinumero: 1047
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: Biroul de Informare al Parlamentului European in Romania
Sähköpostiosoite: epbucarest@europarl.europa.eu
Puhelin: +40 214050880
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2364
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tiedotusvälineiden seuranta- ja analyysipalvelut Euroopan parlamentin Romanian-tiedotustoimistoa (EPIO Romania) varten

Viitenumero: COMM/DG/AWD/2017/344.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
92400000 Uutistoimistopalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sopimuksen kohteena ovat tiedotusvälineiden (sekä painettu lehdistö että audiovisuaaliset tiedotusvälineet) seuranta- ja analyysipalvelut Euroopan parlamentin Romanian-tiedotustoimistoa varten.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 190 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: RO ROMANIA
Pääasiallinen suorituspaikka:

Romania.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimuksen kohteena on lehdistön (kansallinen/alueellinen), audiovisuaalisten tiedotusvälineiden (radio, televisio) ja tärkeimpien verkkotiedotusvälineiden (internet) päivittäinen seuranta. Sopimuksen tarkoituksena on päivittäisiä tietoja koskevan oikea-aikaisen ja ajantasaisen yhteenvedon toimittaminen lehdistökatsausten muodossa. Katsausten kohteena on tapa, jolla Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin kannalta merkityksellisiä aiheita käsitellään tiedotusvälineissä. Euroopan parlamentin viestinnän pääosastolla halutaan varmistua siitä, että pääosastolla on parhaat mahdolliset tiedot Euroopan unioniin, Euroopan parlamenttiin sekä sen puhemiehen ja jäsenten (Member of the European Parliament – MEP) toimiin liittyvien aiheiden näkyvyydestä tiedotusvälineissä eri puolilla EU:ta.

Pohjimmiltaan tiedotusvälineiden analyysin avulla autetaan EP:tä tiedottamaan EU:n politiikoista paremmin EU:n kansalaisille ja erityisille kohdeyleisöille. Sopimus tehdään aluksi 1 vuoden ajaksi. Se voidaan uusia vuosittain ilman erillistä sopimusta enintään 3 kertaa. Sopimuksen enimmäiskestoaika on 4 vuotta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 190 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

tämä sopimus voidaan uusia enintään 4 vuodeksi.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjouksen jättäneiden tarjoajien oletetaan hyväksyneen tämän tarjouspyynnön muodostavissa seuraavissa asiakirjoissa annetut ehdot: eritelmät, puitesopimusluonnos ja tilauslomakeluonnos. Edellä mainituissa asiakirjoissa annetaan tätä tarjouspyyntöä koskevat ehdot, ja ne täydentävät toisiaan. Mikäli asiakirjojen välillä on ristiriitaisuuksia, kunkin asiakirjan tärkeysjärjestys muihin asiakirjoihin verrattuna on lueteltu puitesopimusluonnoksen lopullisia säädöksiä koskevassa kohdassa (”Final provisions”).

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

vähintään 50 000 euron vuotuinen liikevaihto 2:n viimeksi päättyneen tilikauden osalta.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

— vähintään 3 vuoden kokemus kyseessä olevassa sopimuksessa vaadittujen vastaavien palvelujen/toimitusten alalta,

— tiedotusvälineiden seurannan alan asiantuntijoiden työryhmä, jonka jäsenistä vähintään hankkeen johtajalla on oltava 3 vuoden todistettava kokemus tämän tarjouspyynnön kohteena olevalta alalta. Muilla työryhmän jäsenillä on oltava vähintään 1 vuoden kokemus. Kaikilla jäsenillä on oltava sujuva englannin kielen taito,

— sopimuksen suorittamista varten vaaditut tekniset välineet: hakusanalla etsimistä hyödyntävän sähköisen ohjelman ja uutisia koskevan tietokannan saatavuus.

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 03/07/2017
Paikallinen aika: 18:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 13/07/2017
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

Bukarest.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoajia, jotka haluavat osallistua tarjousten avaustilaisuuteen, pyydetään ilmoittamaan asiasta tästä hankintamenettelystä vastaavalle osastolle viimeistään 2 työpäivää ennen tarjousten avaustilaisuutta sähköpostitse osoitteeseen epbucarest@ep.europa.eu Ainoastaan 2 edustajaa voi osallistua avaustilaisuuteen. Tarjoajilta, jotka eivät toimita tätä ilmoitusta, kielletään automaattisesti pääsy avaustilaisuuteen. Tarjousten avaustilaisuuteen osallistuvien henkilöiden nimet täytyy mainita.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Faksi: +352 43032600
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Faksi: +33 0388179062
Internetosoite: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/05/2017