Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 200088-2020

30/04/2020    S85

Nederländerna-Amsterdam: Tillhandahållande av it-programvaruutveckling, konfiguration, implementering och underhållstjänster som omfattar lösningar baserade på Microsoft-, Informatica- och SAP-teknik

2020/S 085-200088

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 060-142851)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
Postadress: PO Box 71010
Ort: Amsterdam
Nuts-kod: NL1 NOORD-NEDERLAND
Postnummer: 1008 BA
Land: Nederländerna
E-post: contracts@ema.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.ema.europa.eu/
Upphandlarprofil: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av it-programvaruutveckling, konfiguration, implementering och underhållstjänster som omfattar lösningar baserade på Microsoft-, Informatica- och SAP-teknik

Referensnummer: EMA/2019/28/IT
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna anbudsinfordran syftar till att upprätta ramavtal med högst fem ekonomiska aktörer för tillhandahållande av tjänster som ska göra det möjligt för byrån att anskaffa resurser, som inte är direkt anställda av byrån, inom området utveckling, implementering och underhåll av it-programvara

Avseende de angivna specifika teknikerna enligt följande:

• i prioritetsordning (kaskad) för beställningar på tids- och resursbasis

• en förnyad anbudsinfordran för beställningar baserade på tid och medel eller fast pris.

Myndigheten uppskattar, utan att detta är bindande, att det totala kravet på rådgivningstjänster under den 4-åriga ramavtalsperioden förväntas motsvara följande:

– 17 460 persondagar för tjänster med anknytning till Microsoft-teknik

– 10 698 persondagar för tjänsterna med anknytning till Informatica-teknik

– 11 675 persondagar för tjänsterna med anknytning till SAP-teknik.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
28/04/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 060-142851

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 15/05/2020
Lokal tid: 12:00
Ska det stå:
Datum: 26/05/2020
Lokal tid: 12:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 18/05/2020
Lokal tid: 14:00
Ska det stå:
Datum: 27/05/2020
Lokal tid: 14:00
VII.2)Övriga upplysningar: