Palvelut - 200094-2020

30/04/2020    S85

Luxemburg-Luxemburg: YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvien EU:n poliittisten aloitteiden indikaattoripohjainen seuranta ja arviointi

2020/S 085-200094

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, ESTAT – Eurostat, ESTAT.E – Sectoral and regional statistics
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU00 Luxembourg
Postinumero: L-2720
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/eurostat/about/overview
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6263
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6263
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: tilastot

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvien EU:n poliittisten aloitteiden indikaattoripohjainen seuranta ja arviointi

Viitenumero: ESTAT/LUX/2020/OP/0009
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79330000 Tilastointipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämä tarjouspyyntö koskee Eurostatille toimitettavaa tukea, joka koskee seuraavia, YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyviä tilastollisen mittauksen toimia:

— EU:n toimien heijastusvaikutuksien analysointi ja järjestelmällisen arviointitavan kehittäminen,

— kestävän kehityksen tavoitteita koskevien indikaattorien välisten yhteyksien analysointi ja järjestelmällisen arviointitavan kehittäminen,

— keskeisten indikaattorien tunnistaminen kestävän kehityksen tavoitteiden seurantaa koskevan viestinnän parantamiseksi,

— politiikkaa edistävien tekijöiden kestävän kehityksen tavoitteiden ja uusien EU:n poliittisten tavoitteiden välisten yhteisvaikutusten tunnistaminen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 300 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79330000 Tilastointipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU00 Luxembourg
Pääasiallinen suorituspaikka:

sopimusosapuolen toimitilat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimuksen kohteena on YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvien EU:n poliittisten aloitteiden indikaattoripohjainen seuranta ja arviointi.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 300 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 36
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Euroopan tilasto-ohjelma 2013–2020.

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 22/06/2020
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 12 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 25/06/2020
Paikallinen aika: 14:30
Paikka:

B4/444 – Bâtiment Bech building (BECH), 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, LUXEMBURG

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuuteen voi osallistua enintään kaksi edustajaa jokaiselta tarjoajalta.

Yrityksiä, jotka haluavat osallistua tilaisuuteen, pyydetään ilmoittamaan aikomuksestaan sähköpostitse vähintään 48 tuntia etukäteen. Kaikki ilmoituksen sisältöä ja menettelyä koskevat yksityiskohdat selitetään teknisten eritelmien kohdassa 4.3.2.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GC.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23/04/2020