Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 201121-2018

12/05/2018    S90

Grekland-Maroussi: Tjänster avseende anordnande och förvaltning av evenemang

2018/S 090-201121

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet
Postadress: 1 Vasilissis Sofias Street
Ort: Maroussi
Nuts-kod: EL30 Not specified
Postnummer: 15124
Land: Grekland
Kontaktperson: Procurement Officer
E-post: procurement@enisa.europa.eu
Telefon: +30 2814409711
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.enisa.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3342
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3342
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Nätinformationssäkerhet

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänster avseende anordnande och förvaltning av evenemang

Referensnummer: ENISA F-RED-18-T13
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79952000 Evenemang
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet infordrar anbud avseende tillhandahållande av evenemangsstödtjänster för sammanträden, som kan komma att hållas i Enisas lokaler eller i tredje parts lokaler (ej bostäder). Anordnande av evenemang innebär att tillhandahålla stöd till Enisa beträffande konferensrelaterade tjänster som t ex sammanträdesrum, lokala restaurangleverantörer, flygbiljetter, resebyråleverantör, lokala cateringföretag, lokalt tekniskt stöd, mottagningslokaler, teknisk utrustning, tillverkning av personbrickor, registreringshantering och eventuellt tolkningstjänster.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79952100 Anordnande av kulturevenemang
63510000 Resebyråtjänster och liknande tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: EL30 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänsterna kommer att krävas i hela Europeiska unionen, men en stor andel ska tillhandahållas på platser i Grekland.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Den inledande löptiden för det efterföljande ramavtalet kommer att vara 12-månader, med möjlighet att förnyas på årsbasis med upp till högst 4 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/06/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 3 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 18/06/2018
Lokal tid: 11:00
Plats:

Enisas kontor i Aten, Vasilissis Sofias Street 1, 151 24 Maroussi, Attiki, Grekland.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 1 rättslig representant per deltagande anbudsgivare får närvara vid möte för öppnande. Anbudsgivare ska informera byrån skriftligen om sin avsikt att närvara via e-post till procurement@enisa.europa.eu minst 3 arbetsdagar före anbudsöppningen. Om så inte sker förbehåller den upphandlande myndigheten sig rätten att neka tillträde till lokalerna.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Postadress: Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
E-post: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/05/2018