Euroopa Liidu Väljaannete Talitus uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Teenused - 201142-2018

12/05/2018    S90    Euroopa Komisjon - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Belgia-Brüssel: Uurimus teemal: muusika esindab Euroopat – Euroopa muusika ekspordi strateegia

2018/S 090-201142

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture Directorate D — Culture and Creativity
Postiaadress: Rue Joseph II. 70
Linn: Brussels
NUTS kood: BE10
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
E-post: EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu
Faks: +32 22998243

Internetiaadress(id):

Üldaadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532

Hankijaprofiili aadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532

I.2)Teave ühishanke kohta
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Uurimus teemal: muusika esindab Euroopat – Euroopa muusika ekspordi strateegia

Viitenumber: EAC/13/2018
II.1.2)CPV põhikood
73210000
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Selle kutse üldine eesmärk on luua kava Euroopa muusika ekspordi strateegiale, mis soodustab Euroopa muusika mitmekesisust ja andeid väljaspool Euroopa piire ja suurendab Euroopa muusikasektori konkurentsivõimet rahvusvahelisel turul.

See strateegia peaks aitama riiklikel ja Euroopa Liidu poliitilistel otsustajatel kasutada valikute tegemiseks rohkem teavet muusika ekspordi kohta ja võimaldama muusikasektori suunajatel kohandada ja sobitada enda tegevust selles valdkonnas.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 300 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE100
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Uurimuse kujul loodud Euroopa muusika ekspordi strateegia kava peaks:

— lähtuma senistest riiklike muusika ekspordi strateegiate edukatest teguritest ja täiendama seniseid algatusi, et innustada uute talentide ja repertuaari levikut üle piiride Euroopas ja mujal,

— uurima, kuidas on Euroopa muusika repertuaaril võimalik levida ja kohanduda, arvestades omadusi olulisematel rahvusvahelistel muusikaturgudel, kuhu saabumine on eesmärgiks, samuti takistusi, mis võivad seda piirata,

— võtma arvesse ELi riikide erinevusi seoses Euroopa muusikasektoris üle piiride liikuvuse soodustamisega,

— lõpuks esitama strateegiliselt määravaid elemente ja meetmeid, mis soodustaks ja edendaks Euroopa muusika juurdepääsu globaalsele turule, sh soovitusi riiklikul ja ELi tasandil tegutsemiseks,

— see strateegia kava peaks põhinema laial konsensusel valdkonna oluliste määrajate, sh muusika ekspordi Euroopa riikide asutuste, seas. Leping sisaldab esimeste tulemuste testimiseks konverentsi korraldamist.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 300 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 12
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide: Euroopa Komisjon, hariduse, noorte, spordi ja kultuuri direktoraadi iga-aastane tööprogramm (indeks 1.40)
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 29/06/2018
Kohalik aeg: 12:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel, Bulgaaria keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Läti keel, Leedu keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Hispaania keel, Rootsi keel, Tšehhi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 9 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 02/07/2018
Kohalik aeg: 11:00
Pakkumuste avamise koht:

Rue Joseph II 70, 1049 Brussels, Belgia.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Pakkumiste avamisel võib osaleda maksimaalselt 2 esindajat pakkuja kohta.

Pakkuja peab esitama korralduse ja turvalisusega seotud kaalutlustel iga esindaja täisnime ja ID-kaardi numbri või passi numbri vähemalt 3 tööpäeva ette aadressil:

EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu ja kirjutama oma e-posti teemareale pakkumiskutse viitenumbri.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxemburg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Faks: +352 43032100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
07/05/2018