Vastaa lyhyeen kyselyyn ja auta kehittämään TED-sivustoa.

Palvelut - 201142-2018

12/05/2018    S90    Euroopan komissio - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Belgia-Bryssel: Tutkimus seuraavasta aiheesta: Musiikki liikuttaa Eurooppaa – Euroopan musiikkivientistrategia

2018/S 090-201142

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture Directorate D – Culture and Creativity
Postiosoite: Rue Joseph II. 70
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE10
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
Sähköpostiosoite: EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu
Faksi: +32 22998243

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532

Hankkijaprofiilin osoite: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tutkimus seuraavasta aiheesta: Musiikki liikuttaa Eurooppaa – Euroopan musiikkivientistrategia

Viitenumero: EAC/13/2018
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73210000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän tarjouspyynnön yleistavoitteena on sellaista Euroopan musiikkivientistrategiaa koskevan ehdotuksen laatiminen, jolla edistetään eurooppalaisen musiikin monimuotoisuutta ja musiikillisia lahjakkuuksia Euroopan rajojen ulkopuolella ja jolla parannetaan Euroopan musiikkialan kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Strategialla olisi autettava kansallisen ja Euroopan tason päätöksentekijöitä tekemään paremmin tietoon perustuvia musiikkivientiä koskevia päätöksiä sekä annettava musiikkialan päätöksentekijöille mahdollisuus mukauttaa tai yhdenmukaistaa kyseisellä alalla tekemiään valintoja.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 300 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE100
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tutkimuksen muodossa toteutettavassa Euroopan musiikkivientistrategiaa koskevassa ehdotuksessa

— on käytettävä perustana olemassa olevien kansallisten musiikkivientistrategioiden menestystekijöitä ja täydennettävä nykyisiä aloitteita siten, että kannustetaan uusien kykyjen ja valikoiman liikkumista rajojen yli sekä Euroopassa että Euroopan ulkopuolella,

— on tarkasteltava merkittävimpien musiikkimarkkinoiden tärkeimpiä piirteitä eurooppalaisen musiikkivalikoiman levinneisyyden ja vientimahdollisuuksien osalta sekä tätä koskevia rajoittavia tekijöitä,

— on otettava huomioon EU:n jäsenvaltioiden väliset erot Euroopan musiikkialan rajatylittävän liikkuvuuden helpottamisen osalta,

— on viime kädessä kuvattava strategisessa lähestymistavassa keskeiset osat ja toimet, joilla voidaan edistää eurooppalaisen musiikin pääsyä maailmanlaajuisille markkinoille, sekä suositukset kansallisen ja EU:n tason toimista,

— ehdotetun strategian on perustuttava keskeisten toimijoiden (mukaan luettuina kansalliset musiikkivientitoimistot Euroopassa) laajaan yhteisymmärrykseen. Sopimuksen yhteydessä järjestetään kokous alustavien tulosten testaamiseksi.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 300 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: Euroopan komissio, koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosasto, vuotuisen työohjelman indeksi 1.40
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 29/06/2018
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 02/07/2018
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

Rue Joseph II 70, 1049 Brussels, Belgia.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuuteen voi osallistua enintään 2 edustajaa jokaiselta tarjoajalta.

Turvallisuussyistä ja organisatorisista syistä tarjoajan on toimitettava edustajien koko nimet sekä henkilökorttien tai passien numerot vähintään 3 työpäivää ennen tilaisuutta seuraavaan sähköpostiosoitteeseen:

EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu Sähköpostin aiheeksi on merkittävä tarjouspyynnön viitenumero.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Faksi: +352 43032100

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
07/05/2018