Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 205564-2022

TIRubrikSverige-Östersund: Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
NDMeddelandets publiceringsnummer205564-2022
PDPubliceringsdatum15/04/2022
OJEUT S75
TWUpphandlarens ortÖSTERSUND
AUUpphandlarens officiella namnJämtkraft Aktiebolag (556001-6064)
OLOriginalspråkSV
CYUpphandlarens landSE
AATyp av upphandlare4 - Allmännyttigt företag
HAEU-institution/EU-byrå-
DSDokument skickat13/04/2022
DTSista inlämningsdag16/05/2022
NCTyp av kontrakt4 - Tjänster
PRTyp av förfarande1 - Öppet förfarande
TDMeddelandetyp3 - Meddelande om upphandling
RPFörordning5 - Europeiska unionen – inom ramen för avtalet om offentlig upphandling
TYTyp av anbud1 - Anbud på alla delar
ACTilldelningskriterier2 - Det ekonomiskt mest fördelaktiga
PCGemensam terminologi för offentlig upphandling (CPV-kod)72500000 - Datortjänster
30213000 - Persondatorer
30213100 - Bärbara datorer
72220000 - Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
30200000 - Datorer och datamateriel
30231310 - Platta bildskärmar
RCPlats för utförande (Nuts-kod)SE322
IAInternetadresshttp://www.jamtkraft.se
DIRättslig grundFörsörjningsdirektivet (vatten, energi, transport och posttjänster) 2014/25/EU