Palvelut - 208552-2014

Näytä suppea näkymä

21/06/2014    S118    Euroopan komissio - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Belgia-Bryssel: Pyykinpesupalvelut, kuivapesu ja liinavaatteista ja vaatteista huolehtiminen Euroopan komission Brysselissä sijaitsevia päiväkoteja, lastenhoitopaikkoja ja virallisia ateriapalveluja varten

2014/S 118-208552

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan komissio
Postiosoite: CSM 1 05/43
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto – Bryssel
Vastaanottaja: OIB.DR.2: rahoitus ja julkiset hankinnat
Sähköpostiosoite: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Puhelin: +32 22986989
Faksi: +32 22960570

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://ec.europa.eu

Hankkijaprofiilin osoite: http://www.ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=549

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Pyykinpesupalvelut, kuivapesu ja liinavaatteista ja vaatteista huolehtiminen Euroopan komission Brysselissä sijaitsevia päiväkoteja, lastenhoitopaikkoja ja virallisia ateriapalveluja varten
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 27: Muut palvelut
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Bryssel.

NUTS-koodi BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

Puitejärjestelyn kesto

Kesto (kuukausina): 48
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Tämän tarjouspyynnön kohteena ovat pyykinpesupalvelut, kuivapesu ja liinavaatteista ja vaatteista huolehtiminen Euroopan komission Brysselissä sijaitsevia päiväkoteja, lastenhoitopaikkoja ja virallisia ateriapalveluja varten. Sopimukseen sisältyvät seuraavat palvelut: kilomääräinen pyykinpesu, kappalemääräinen pyykinpesu, kuivapesu, nimilappujen kiinnittäminen silittämällä sekä satunnaiset pienet räätälöinti-/korjaustyöt, kuten nappien ompeleminen ja vetoketjujen vaihtaminen.
Tiedoksi annetaan, että komissio tilaa seuraavat palvelut:
— päiväkodit ja lastenhoitopaikat: työvaatteet, vuodevaatteet, liinavaatteet kylpyhuonetta varten, kankaiset lelut tai pehmolelut, leikkimatot,
— viralliset ateriapalvelut: työvaatteet, viralliset vaatteet (smokit) sekä pöytäliinat,
— muut ateriapalvelut: työvaatteet.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

98310000 Pesu- ja kuivapesupalvelut, 98315000 Silityspalvelut, 50830000 Vaatteiden ja tekstiilien korjaus, 98311000 Pyykinnoutopalvelut

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Arvioidut määrät neljän vuoden osalta:
— kilomääräinen pyykinpesu: 258 000 kilogrammaa,
— kappalemääräinen pyykinpesu: 164 152 kappaletta.
Arvioidut määrät on laskettu neljän vuoden ajanjaksoa varten. Euroopan komissio ei ole velvollinen tilaamaan kyseisiä arvioituja määriä, jotka annetaan vain tiedoksi.
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 48 (sopimuksen tekemisestä)

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Maksu suoritetaan 30 päivän sisällä eritelmissä olevan sopimusluonnoksen säännösten mukaisesti.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
Ryhmittymän kunkin yksittäisen jäsenen on täytettävä poissulkemisperusteet. Ryhmittymän on kokonaisuudessaan täytettävä valintaperusteet (katso kohdat III.2.2 ja III.2.3), ja ryhmittymän eri jäsenet ovat yhdessä vastuussa sopimuksen suorittamisesta.
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: tarjoajan on liitettävä hakemukseensa asiakirjatodisteet ja mainittava maa, jossa sillä on koti- tai päätoimipaikka, sijoittautumismaansa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Tarjoajan on liitettävä hakemukseensa asianmukaisesti allekirjoitettu ja päivätty juhlallinen vakuutus siitä, että tämä ei ole missään sellaisessa tilanteessa, joka johtaa Euroopan unionin tarjouskilpailusta poissulkemiseen. Juhlallisen vakuutuksen on oltava kokonaisuudessaan seuraavalla verkkosivustolla julkaistun mallin mukainen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Huom. Valitun tarjoajan on poissulkemisen uhalla toimitettava seuraavat todistusasiakirjat juhlallisen vakuutuksen vahvistamiseksi ennen sopimuksen allekirjoittamista:
— äskettäin annettu rikosrekisteriote tai sen puuttuessa tarjoajan sijoittautumismaan toimivaltaisen oikeus- tai hallintoviranomaisen äskettäin antama vastaava asiakirja, josta käy ilmi, ettei yritys ole konkurssissa tai selvitystilassa tai sen liiketoimintaa ei hallinnoi tuomioistuin, ettei se ole sopinut velkajärjestelyistä tai keskeyttänyt liiketoimintaansa eikä ole muun vastaavan kansalliseen lainsäädäntöön tai määräyksiin perustuvan menettelyn alaisena tai asianosaisena edellä mainittuja tilanteita koskevassa oikeudenkäynnissä,
— äskettäin annettu rikosrekisteriote tai sen puuttuessa tarjoajan sijoittautumismaan toimivaltaisen oikeus- tai hallintoviranomaisen äskettäin antama vastaava asiakirja, josta käy ilmi, ettei tarjoajaa ole tuomittu lainvoimaisella päätöksellä ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta ja ettei tarjoajaa ole tuomittu lainvoimaisella päätöksellä petoksesta, lahjonnasta, rikollisjärjestöön osallistumisesta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja,
— tarjoajan sijoittautumismaan toimivaltaisen viranomaisen äskettäin antama todistus siitä, että tarjoaja on täyttänyt sosiaaliturvamaksuja koskevat velvoitteensa,
— tarjoajan sijoittautumismaan toimivaltaisen viranomaisen äskettäin antama todistus siitä, että tarjoaja on täyttänyt verojen (välittömät verot ja arvonlisävero) maksua koskevat velvoitteensa kyseisen maan lakien mukaisesti.
Jos kyseisessä valtiossa ei anneta tällaisia asiakirjoja tai todistuksia, niiden sijasta voidaan hyväksyä valaehtoinen ilmoitus tai sen puuttuessa juhlallinen vakuutus, jonka tarjoaja antaa maansa oikeus- tai hallintoviranomaiselle, notaarille tai toimialaansa edustavalle viralliselle järjestölle.
Huom. Jokaisen ryhmittymän jäsenen osalta on toimitettava juhlallinen vakuutus sekä todistusasiakirjat ja tiedot, mikäli sopimus tehdään ryhmittymän kanssa.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Tarjoajan on toimitettava
— jäljennös kahden viime tilikauden tilinpäätöslaskelmista (tase ja tilitiedot), joista käy ilmi vuotuinen voitto ennen veroja. Jos tarjoaja ei voi perustelluista syistä toimittaa kyseistä asiakirjaa, hakemuksen liitteenä on toimitettava ilmoitus kahden viime tilikauden vuotuisesta voitosta ennen veroja. Jos tilinpäätöstiedoista tai tarjoajan tekemästä ilmoituksesta käy ilmi, että tarjoajalla on kahdelta viime tilikaudelta keskimäärin tappiota, tarjoajan on toimitettava taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteensa osoittamiseksi jokin muu asiakirja, kuten kolmannen osapuolen (esimerkiksi emoyhtiön) antama asianmukainen takuu, tilintarkastajien lausunnot tai vastaava todistus,
— ilmoitus erityisestä vuotuisesta liikevaihdosta kahden viime tilikauden ajalta.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
Tarjoajan on toimitettava vähintään kolme esimerkkiä vastaavista, kolmen viime vuoden aikana suoritetuista sopimuksista.
Jokaiseen referenssiin on sisällyttävä seuraavat tiedot:
— asiakkaan nimi,
— lyhyt kuvaus toimitetuista palveluista (määrät kiloittain ja/tai kappaleittain jne.),
— asiakkaan toimipisteen yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero,
— sertifikaatti hygieniatasosta sekä tekstiilien mikrobiologisen saastumisen ehkäisemisestä (esim. RABC-sertifikaatti tai muu vastaava sertifikaatti) tai, mikäli tarjoajalla ei ole käytettävissään kyseisiä sertifikaatteja tai mahdollisuutta saada niitä asetettuihin määräaikoihin mennessä, mitkä tahansa muut todisteet, jotka yritys toimittaa moitteettoman hygieniatason varmistamiseksi,
— laadunhallintaa koskeva sertifikaatti (esimerkiksi ISO 9001 -sertifikaatti tai vastaava) tai, mikäli tarjoajalla ei ole käytettävissään kyseisiä sertifikaatteja tai mahdollisuutta saada niitä asetettuihin määräaikoihin mennessä, mitkä tahansa muut tarjoajan itsensä toimittamat laadunvarmistustoimia koskevat vastaavat todisteet.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):
mainittuihin kolmeen esimerkkiin on sisällyttävä
— vähintään yksi esimerkki kilomääräisistä pyykinpesupalveluista, jotka on toimitettu samalle asiakkaalle ja joiden määrä on ollut vähintään 38 000 kilogrammaa vuodessa, ja
— vähintään yksi esimerkki kappalemääräisistä pyykinpesupalveluista, jotka on toimitettu samalle asiakkaalle ja joiden määrä on ollut vähintään 24 000 kappaletta vuodessa.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: ei

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Alhaisin hinta
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
OIB.DR.2/PO/2014/040/614.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
29.8.2014
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 8.9.2014 - 10:00

Paikka:

infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, CSM 1 -rakennus, cours Saint-Michel 23, sisäänkäynti rue Père de Dekenin kautta, 1040 Bryssel, BELGIA.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä
Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: mikäli saa, lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:
Avaustilaisuuteen voi osallistua yksi asianmukaisesti valtuutettu edustaja kultakin tarjoajalta (passi tai henkilöllisyystodistus on esitettävä). Tarjoajien, jotka haluavat osallistua avaustilaisuuteen, on vahvistettava osallistumisensa faksitse tai sähköpostitse (katso kohdassa I.1 annettu numero ja osoite) yksikköön OIB DR.2 (rahoitus ja julkiset hankinnat) vähintään kaksi työpäivää ennen tarjousten avaustilaisuutta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta: 36 kuukautta sopimuksenteon jälkeen.
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot

1) Eritelmät ja täydentävät asiakirjat (mukaan luettuina kysymykset ja vastaukset) ovat saatavilla seuraavasta internetosoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=549 Kiinnostuneita tahoja pyydetään rekisteröitymään sähköistä tarjoamista koskevan verkkosivuston kautta. Tahoille ilmoitetaan tällöin verkossa olevan julkisia hankintoja koskevan järjestelmän avulla kaikista tätä tarjouspyyntöä koskevista saatavilla olevista päivityksistä. Tahoja, jotka eivät rekisteröidy verkkosivustolle, kehotetaan seuraamaan sitä säännöllisesti. Komissio ei ole vastuussa, jos tarjoajat eivät ota huomioon tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja, jotka julkaistaan kyseisellä internetsivustolla.

Edellä mainitulla verkkosivustolla saatavilla olevista tarjousasiakirjoista saa lisätietoa sopimuksen ehdoista, sopimuksen uusimisesta, osallistumisehdoista, vaadituista valmiuksien vähimmäistasoista, sopimuksen arvioidusta kokonaislaajuudesta jne. Painettua versiota ei toimiteta. Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Brysselissä on sertifioitu EMAS-järjestelmän mukaisesti vuonna 2005, ja se noudattaa ympäristöystävällisiä toimintatapoja. EMAS on ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä, EU:n vapaaehtoinen väline, jota organisaatiot käyttävät ympäristönsuojelullisen tehokkuutensa parantamiseksi. Kyseistä verkkosivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten ja muutosten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.
2) Puitesopimuksen enimmäiskestoaika on neljä vuotta seuraavasti: alustava kestoaika on 24 kuukautta, jonka jälkeen sopimus voidaan uusia hiljaisella sopimuksella kaksi 12 kuukaudeksi kerrallaan.
3) Hankintaviranomainen voi soveltaa neuvottelumenettelyä ilman hankintailmoituksen julkaisemista alkuperäisen sopimuksen päättymistä seuraavien kolmen vuoden aikana vastaavanlaisten palveluiden toistamiseen liittyvistä uusista palveluista hankintaviranomaisen valitseman sopimusosapuolen kanssa.

4) Lisätietoja tarjouspyyntömenettelyihin osallistumisesta ja julkisia hankintoja koskevien menettelyjen kulusta infrastruktuuri- ja logistiikkatoimistossa Brysselissä saa tarjoajien oppaasta (”Guide for tenderers”) ja Liiketoiminta Euroopan komission kanssa -esitteestä, jotka ovat saatavissa seuraavasta internetosoitteesta: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Muutoksenhaku
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, kahden kuukauden kuluessa päivästä, jona tämä on saanut tiedon asiasta. Euroopan oikeusasiamiehelle esitetty valitus ei jatka tätä aikaa eikä käynnistä uutta jaksoa muutoksenhakupyyntöjen jättämiselle.
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.6.2014