Palvelut - 209456-2018

16/05/2018    S92    - - Palvelut - Ilmoitus suunnittelukilpailusta - Avoin menettely 

Suomi-Jyväskylä: Arkkitehtikilpailun järjestäminen

2018/S 092-209456

Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Jyväskylän kaupunki
0174666-4
Jyväskylä
Suomi
Sähköpostiosoite: asuntoreformi2018@alvaraalto.fi
NUTS-koodi: FI193

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.jyvaskyla.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Tampereen kaupunki
0211675-2
Tampere
Suomi
Sähköpostiosoite: asuntoreformi2018@alvaraalto.fi
NUTS-koodi: FI197

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.tampere.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Vantaan kaupunki
0124610-9
Vantaa
Suomi
Sähköpostiosoite: asuntoreformi2018@alvaraalto.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.vantaa.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Kilpailuun sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: www.asuntoreformi2018.fi
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: www.asuntoreformi2018.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Asuntoreformi 2018 -kilpailu

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71230000
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Asuntoreformi 2018 -kilpailu on avoin arkkitehtuurikilpailu, jossa tunnistetaan ajankohtaisia asumisen haasteita sekä etsitään niihin innovatiivisia ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Kilpailussa käsiteltäviä teemoja ovat mm. kestävän kaupunkikehityksen edistäminen, kohtuuhintaisuus, asukaslähtöiset toteuttamismallit, kestävän asumisen ja asuntorakentamisen erilaiset ulottuvuudet ja uudet asumisen palveluratkaisut.

Kilpailun tarkoituksena on löytää konkreettinen ratkaisu kolmeen (3) eri kaupunkiin, Jyväskylään, Tampereelleja Vantaalle, sijoittuviin asuntosuunnittelun kohteisiin. Tavoitteena on lisäksi synnyttää kansalaisten ja toimijoiden vuorovaikutteista keskustelua asumisen ja asuinrakentamisen uudistamisesta.

Lisätietoja: www.asuntoreformi2018.fi

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.10)Osallistujien valintaperusteet:
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.2)Kilpailun tyyppi
Avoin menettely
IV.1.7)Jo valittujen osallistujien nimet:
IV.1.9)Hankkeiden arviointiperusteet:

Hankinnan arvosteluperusteet kilpailun kilpailuohjelman mukaisesti. Kilpailuohjelma on saatavilla osoitteessa www.asuntoreformi2018.fi

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Hankkeiden tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 28/05/2018
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Päivä, jona osallistumiskutsut lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla hankkeet tai osallistumispyynnöt voidaan laatia:
Suomi
IV.3)Palkinnot ja valintalautakunta
IV.3.1)Tietoa palkinnosta (palkinnoista)
Palkinto/palkintoja jaetaan: kyllä
Jaettavan palkinnon (jaettavien palkintojen) lukumäärä ja arvo:

Palkintoina jaetaan yhteensä 150 000 EUR. Kullakin kohdealueella jaetaan yhdensuuruinen ensimmäinen palkinto arvoltaan 40 000 EUR. Lisäksi kullakin kohdealueella jaetaan yksi (1) lunastus arvoltaan 10 000 EUR.

Palkintolautakunta voi halutessaan yksimielisellä päätöksellä jakaa palkinnot myös toisin SAFAn kilpailusääntöjen mukaisesti.

Palkintolautakunta voi halutessaan jakaa myös kunniamainintoja.

Palkinnot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton kautta, joka perii kilpailusääntöjensä mukaisesti 7 % palkinnoista.

Palkinnoille on myönnetty verovapaus.

Lunastettavan ehdotuksen/ehdotusten yksittäisiä aiheita ja ajatuksia on myös mahdollista hyödyntää jatkosuunnittelussa tekijänoikeuslain mukaisesti.

Kilpailun järjestävillä kaupungeilla on mahdollisuus tilata jatkosuunnittelua kilpailun voittajaehdotusten pohjalta niiden tekijöiltä.

IV.3.2)Kaikille osallistujille suoritettavia maksuja koskevat tiedot:
IV.3.3)Jatkosopimukset
Kilpailua seuraava palvelusopimus tehdään kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa: kyllä
IV.3.4)Valintalautakunnan päätös
Valintalautakunnan päätös sitoo hankintaviranomaista/-yksikköä: ei
IV.3.5)Valintalautakunnan jäsenten nimet:

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14/05/2018