Palvelut - 210484-2017

02/06/2017    S105

Suomi-Tuusula: Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut

2017/S 105-210484

Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Tuusulan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0131661-3
Postiosoite: Hyrylänkatu 16
Postitoimipaikka: Tuusula
NUTS-koodi: FI181 Uusimaa
Postinumero: 04300
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Palkintolautakunnan sihteeri Mika Sutinen
Sähköpostiosoite: monio.suunnittelukilpailu@tuusula.fi
Puhelin: +358 442982089

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.tuusula.fi

Hankkijaprofiilin osoite: http://www.tuusula.fi/monio

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: http://www.tuusula.fi/monio
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä seuraavaan osoitteeseen:
Virallinen nimi: Tuusulan kunta / kirjaamo
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0131661-3
Postiosoite: Hyrylänkatu 16
Postitoimipaikka: Tuusula
Postinumero: 04300
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@tuusula.fi
NUTS-koodi: FI181 Uusimaa

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.tuusula.fi

I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

”MONIO” Uuden oppimisympäristön ja monitoimitalon suunnittelukilpailu.

Viitenumero: 1831005
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71240000 Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71230000 Arkkitehtikilpailun järjestäminen
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tuusulan kunta järjestää yhdessä Suomen Arkkitehtiliiton SAFA ry:n kanssa Hyrylän Rykmentinpuistoon rakennettavasta MONIO -nimisestä uudisrakennushankkeesta yleisen suunnittelukilpailun. Materiaali julkaistaan Tuusulan kunnan nettisivuilla 2.6.2017. Kilpailun tarkoituksena on löytää Tuusulan lukiota, kansalaisopistoa, käsityökoulua, lasten ja nuorten kuvataidekoulua, tanssiopistoa, musiikkiopistoa sekä asukkaiden tarpeita monipuolisesti palveleva ja yhteiskäyttöinen toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen ratkaisu. Keskeinen tavoite on luoda uudenlainen oppimisympäristö, joka tukee uusia oppimistavoitteita. Ehdotuksessa tulee toiminnallisen muuntojoustavuuden ja tilojen muunneltavuuden lisäksi huomioida taloudellista toteuttamiskelpoisuutta, energiatehokkuutta ja esittää kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.

Kilpailu on yksivaiheinen. Palkintoluokkaan valitut ehdotukset täsmennetään tietomallintamalla ne myöhemmin kilpailuohjelmassa esitetyllä tavalla. Kilpailussa esitettävien ratkaisujen toivotaan heijastavan Tuusulan pitkää ja rikasta kulttuuriperintöä, sijoittumispaikkansa 150-vuotista varuskuntahistoriaa Hyrylässä ja huomioivan myös Suomen 100-vuotisjuhlaa. Monio-rakennus tulee täydentämään Hyrylän keskustan julkisten rakennusten muodostamaa kokonaisuutta, johon kuuluvat kunnantalo, taidemuseo, kirjasto ja uimahalli sekä terveysasema.

Kilpailutontilla sijaitsee kaksi suojeltua rakennusta, joista toinen on lähes 150 vuotta vanha vaalea puurakennus (”kymppi”) ja toinen punatiilinen varasto. Näiden kahden rakennuksen

tuleva käyttötarkoitus on toistaiseksi auki. Rykmentinpuiston varuskunta-aluetta leimaa paikalla muuratut punatiiliset noin 100-vuotiaat venäläiset kasarmi- ja varastorakennukset.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.10)Osallistujien valintaperusteet:
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.2)Kilpailun tyyppi
Avoin menettely
IV.1.7)Jo valittujen osallistujien nimet:
IV.1.9)Hankkeiden arviointiperusteet:

Palkintolautakunta tulee työssään painottamaan seuraavia seikkoja:

— arkkitehtoninen innovatiivisuus ja taiteellinen laatu,

— kaupunkikuvallinen merkittävyys, alueen identiteettiä luovat ominaisuudet,

— ratkaisun elämyksellisyys ja pedagogisuus kasvu- ja opetusympäristönä,

— tilaratkaisujen toimivuus ja tilatehokkuus,

— yhteiskäyttöön sopivuus ja muuntojoustavuus,

— toteuttamiskelpoisuus, teknisten ratkaisujen taloudellisuus ja kestävyys,

— energiatehokkuus, sen kehittämismahdollisuudet,

— puurakentamisen soveltaminen,

— pihojen toimivuus, idearikkaus ja liittyminen ympäristöön,

— palkintoluokkiin päässeiden ehdotusten osalta pyritään myös tekemään arviointi soveltaen ympäristösertifiointiin liittyviä, kestävän kehityksen mukaisia kriteerejä.

Palkintoluokkaan valituista ehdotuksista tehdään kustannus- ja elinkaarilaskelmat tietomallinnuksen avulla ja tulokset vaikuttavat lopulliseen valintaan. Arvostelussa tullaan painottamaan ratkaisun yleistä laatua. Kokonaisratkaisun toimivuutta ja kehityskelpoisuutta pidetään tärkeämpänä kuin yksityiskohtien virheettömyyttä.

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Hankkeiden tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 18/09/2017
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.3)Päivä, jona osallistumiskutsut lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla hankkeet tai osallistumispyynnöt voidaan laatia:
Suomi
IV.3)Palkinnot ja valintalautakunta
IV.3.1)Tietoa palkinnosta (palkinnoista)
Palkinto/palkintoja jaetaan: kyllä
Jaettavan palkinnon (jaettavien palkintojen) lukumäärä ja arvo:

Palkintoina jaetaan yhteensä 150 000 EUR seuraavasti:

1. palkinto 55 000 EUR;

2. palkinto 40 000 EUR;

3. palkinto 25 000 EUR;

sekä kaksi lunastusta, kumpikin 15 000 EUR.

Palkintosummille haetaan verovapautta.

Palkintolautakunta voi yksimielisellä päätöksellään jakaa palkintoihin varatun summan toisin Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen osoittamalla tavalla, kuitenkin siten, että 1. palkinto ja lunastus ovat vähintään tässä mainitun suuruisia. Lisäksi palkintolautakunta voi jakaa kunniamainintoja.

IV.3.2)Kaikille osallistujille suoritettavia maksuja koskevat tiedot:
IV.3.3)Jatkosopimukset
Kilpailua seuraava palvelusopimus tehdään kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa: kyllä
IV.3.4)Valintalautakunnan päätös
Valintalautakunnan päätös sitoo hankintaviranomaista/-yksikköä: ei
IV.3.5)Valintalautakunnan jäsenten nimet:
Laura Åvall, kunnanvaltuutettu
Jussi Salonen, kunnanvaltuutettu
Päivö Kuusisto, kunnanvaltuutettu
Pentti Mattila, kunnanvaltuutettu
Marko Härkönen, arkkitehti SAFA, kuntakehitys ja tekniikka, toimialajohtaja
Jari Wäre, kasvatus- ja sivistystoimi, toimialajohtaja
Markus Torvinen, kasvatus- ja sivistystoimi, hallintojohtaja
Ritva Lappalainen, arkkitehti SAFA, tilakeskuksen päällikkö
Asko Honkanen, arkkitehti SAFA, kaavoituspäällikkö
Seppo Kärpänen, Tuusulan lukio, rehtori
Timo Rusanen, kansalaisopisto, rehtori
Laura Nurro, Lasten ja nuorten kuvataidekoulu, päätoiminen opettaja
Juha-Pekka Putkonen, musiikkiopisto, rehtori
Riina Palva, arkkitehti SAFA
Edit Bajsz, arkkitehti SAFA

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Hyrylänkatu 16
Postitoimipaikka: Tuusula
Postinumero: 04300
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
31/05/2017