Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 210970-2021

28/04/2021    S82

Sverige-Jönköping: Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning

2021/S 082-210970

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sveriges domstolar
Nationellt registreringsnummer: 202100-2742
Postadress: Kyrkogatan 34
Ort: Jönköping
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 551 81
Land: Sverige
Kontaktperson: Nickolina Hamrin Lönkvist
E-post: upphandling@dom.se
Telefon: +46 36-155449
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Upphandling/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Teletekniska säkerhetssystem till Svea hovrätt

Referensnummer: 2020/254
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
32000000 Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Anbudsinbjudan avseende entreprenad av teletekniska säkerhetssystem inom det dynamiska inköpssystemet för teletekniska säkerhetssystem, dnr. 2020/0822.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 4 500 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
32000000 Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning
35120000 Bevaknings- och säkerhetssystem
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Teletekniska säkerhetsssytem

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Ett dynamiskt inköpssystem har installerats
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 108-261354
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Teletekniska säkerhetssystem till Svea hovrätt

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/04/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Mysec Sweden AB
Nationellt registreringsnummer: 556610-7354
Postadress: Västberga allé 60
Ort: Hägersten
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 126 30
Land: Sverige
E-post: toste.hedlund@mysec.se
Telefon: +46 807754260
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 3 943 160.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Jönköping
Postadress: Box 2201
Ort: Jönköping
Postnummer: 550 02
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
Telefon: +46 36-156600
Fax: +46 36-156655
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/04/2021