Pakalpojumi - 211427-2017

Rādīt kompakto skatījumu

03/06/2017    S106

Vācija-Berlīne: Noliktavas pārvaldība un Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Vācijā materiālu nosūtīšana

2017/S 106-211427

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments, Informationsbüro in Deutschland
Pasta adrese: Unter den Linden 78
Pilsēta: Berlin
Pasta indekss: 10117
Valsts: Vācija
E-pasts: tender-epberlin@europarl.europa.eu
Tālrunis: +49 03022801000
Fakss: +49 03022801111

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://www.europarl.europa.eu/portal/de

Pircēja profila adrese: http://www.europarl.de/

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

Papildu informāciju var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Noliktavas pārvaldība un Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Vācijā materiālu nosūtīšana.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 27: Citi pakalpojumi

NUTS kods DE DEUTSCHLAND

II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās izveidi
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
Vispārīgā vienošanās ar vienu uzņēmēju

Vispārīgās vienošanās darbības laiks

Ilgums mēnešos: 12

Paredzamā iepirkumu kopējā vērtība visā vispārīgās vienošanās darbības laikā

Paredzamā vērtība bez PVN: 50 000 EUR
Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas biežums un līgumu vērtība: reizi mēnesī.
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Vācijā meklē pakalpojumu sniedzēju, kas pieņems, glabās, iepakos un nosūtīs informatīvus materiālus – bukletus, informatīvas brošūras, pārvietojamus informācijas stendus un reklāmas materiālus (piem., atslēgu piekariņus, balonus, maisiņus) u. c., kā arī pārvaldīs noliktavu. Pakalpojumu sniedzējam jāspēj arī ātri, savlaicīgi un pienācīgi izpildīt pasūtījumus, kas saņemti internetā un kas saņemti no Berlīnes vai Minhenes nodaļas. Tāpēc tam jābūt manuālās un automātiskās iepakošanas iespējām.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

63120000 Uzglabāšanas un noliktavu pakalpojumi, 64121100 Pasta piegādes pakalpojumi, 64121200 Paku piegādes pakalpojumi, 79921000 Iepakošanas pakalpojumi

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
200 000 EUR.
Paredzamā vērtība bez PVN: 200 000 EUR
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: jā
Iespējamo atjaunošanas reižu skaits: 3
Atjaunojamu piegāžu vai pakalpojumu līgumu gadījumā – plānotais laika grafiks turpmākajiem līgumiem:
mēnešos: 12 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 12 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:

Skatīt specifikācijas un piedāvājuma iesniegšanas nosacījumus: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

Skatīt specifikācijas un piedāvājuma iesniegšanas nosacījumus: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros

Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: skatīt specifikācijas un piedāvājuma iesniegšanas nosacījumus: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas

Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: skatīt specifikācijas un piedāvājuma iesniegšanas nosacījumus: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda: skatīt specifikācijas un piedāvājuma iesniegšanas nosacījumus: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:

skatīt specifikācijas un piedāvājuma iesniegšanas nosacījumus: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

skatīt specifikācijas un piedāvājuma iesniegšanas nosacījumus: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem: nē
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi
Juridiskām vienībām jānorāda par pakalpojuma izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: jā

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Viszemākā cena
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
COMM/DG/AWD/2017/225.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
17.7.2017 - 17:00
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 24.7.2017 - 15:00

Vieta:

Eiropas Parlaments, Informationsbüro in Deutschland, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, VĀCIJA.

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā

Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: pretendentiem, kas vēlas piedalīties minētajā piedāvājumu atvēršanā, jāapstiprina sava dalība, ne vēlāk kā 2 darbdienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas sazinoties ar departamentu, kas atbildīgs par šā līguma vadību, vai nu pa pastu (Informationsbüro des Europäischen Parlaments, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, VĀCIJA), vai pa faksu (+49 (0)30 2280 1111) vai e-pastu (tender-epberlin@europarl.europa.eu); pretējā gadījumā viņiem dalība tiks automātiski liegta.

Piedalīties var tikai 2 pārstāvji. Pretendentiem, kas nebūs apstiprinājuši savu dalību, iekļūšana piedāvājumu atvēršanā tiks liegta. Iepriekš minētajā apstiprinājumā jānorāda to personu vārdi, kas piedalīsies piedāvājumu atvēršanā.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: jā
Plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai: 4 gadi.
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxemburg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 433766
Interneta adrese: http://curia.europa.eu

Struktūra, kas atbildīga par starpniecības procedūrām

Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pasta adrese: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 67001
Valsts: Francija
Interneta adrese: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu

Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 433766
Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
24.5.2017