Hjälp oss att förbättra TED genom att fylla i vår korta enkät!

Tjänster - 213302-2019

08/05/2019    S89    Tjänster - Förhandsmeddelande utan anbudsinfordran - Ej tillämpligt 

Sverige-Uppsala: Medicinska hjälpmedel

2019/S 089-213302

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uppsala kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-3005
Postadress: Uppsala kommun Kommunledningskontoret
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121
Postnummer: 753 75
Land: Sverige
Kontaktperson: Thomas Friman
E-post: Thomas.Friman@uppsala.se

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.uppsala.se/

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Enköpings kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0282
Postadress: Enköpings kommun Kungsgatan 42
Ort: Enköping
Nuts-kod: SE121
Postnummer: 745 36
Land: Sverige
Kontaktperson: Anonymous Enkoping
E-post: anonymous_enkoping@primona.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://enkoping.se/

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Heby kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2049
Postadress: Heby kommun Tingsgatan 11
Ort: Heby
Nuts-kod: SE121
Postnummer: 744 32
Land: Sverige
Kontaktperson: Anonymous Heby
E-post: anonymous_heby@primona.se

Internetadress(er):

Allmän adress: https://heby.se/

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Håbo kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0241
Postadress: Upphandlingsavdelningen Centrumleden 1
Ort: Bålsta
Nuts-kod: SE121
Postnummer: 746 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Anonymous Håbo
E-post: anonymous_habo@primona.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.habo.se/

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Knivsta kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-3013
Postadress: Knivsta kommun Centralvägen 18
Ort: Knivsta
Nuts-kod: SE121
Postnummer: 741 75
Land: Sverige
Kontaktperson: Anonymous Knivsta
E-post: anonymous_knivsta@primona.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.knivsta.se/

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Tierps kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0266
Postadress: Tierps kommun Centralgatan 7
Ort: Tierp
Nuts-kod: SE121
Postnummer: 815 38
Land: Sverige
Kontaktperson: Anonymous Tierp
E-post: anonymous_tierp@primona.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.tierp.se/

I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Rekonditionering av medicintekniska produkter

Referensnummer: KSN-2019-1514
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33196000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Rekonditionering inklusive rengöring och avhjälpande underhåll av medicintekniska produkter samt transport. Rullatorer, gåbord, madrasser, hygienhjälpmedel och diverse hjälpmedel.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33196000
33196100
33196200
50421100
50800000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Rekonditionering inklusive rengöring och avhjälpande underhåll av medicintekniska produkter samt transport. Rullatorer, gåbord, madrasser, hygienhjälpmedel och diverse hjälpmedel.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
10/06/2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/05/2019