Pakalpojumi - 213676-2020

08/05/2020    S90

Itāija-Parma: Epidemioloģiskā ekspertīze atbalsta nodrošināšanai saistībā ar tematiem, kas saistīti ar Regulu (ES) 2016/429 vai Dzīvnieku veselības tiesību aktu

2020/S 090-213676

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Pakalpojumi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2020/S 068-160693)

Juridiskais pamats:
Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)
Pasta adrese: Via Carlo Magno 1A
Pilsēta: Parma
NUTS kods: ITH52 Parma
Pasta indekss: 43126
Valsts: Itālija
E-pasts: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Pircēja profila adrese: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Epidemioloģiskā ekspertīze atbalsta nodrošināšanai saistībā ar tematiem, kas saistīti ar Regulu (ES) 2016/429 vai Dzīvnieku veselības tiesību aktu

Atsauces numurs: OC/EFSA/ALPHA/2020/02
II.1.2)Galvenās CPV kods
73000000 Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regulā (ES) 2016/429 par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā, ir paredzēti noteikumi to dzīvnieku slimību profilaksei un kontrolei, ko iespējams pārnēsāt uz dzīvniekiem vai cilvēkiem. EFSA tika lūgts sniegt atbalstu Eiropas Komisijai ar zinātnisku atzinumu palīdzību, kas veidotu pamatu Regulu 2016/429 atbalstošu grozījumu un īstenošanas aktu sagatavošanai. Šis konkurss ir sadalīts divās daļās.

• 1. daļa: esošās literatūras un citu attiecīgu datu avotu pārskats antimikrobās rezistences (AMR) jomā ar papildus literatūras apskatu, kurā galvenā uzmanība ir pievērsta noteiktām AMR baktērijām

• 2. daļa: sagatavotības, kontroles, izskaušanas un mazināšanas pasākumu novērtēšana, iekļaujot attiecīgās literatūras pārskatu, pieejamos datus un/vai jebkuru citu informācijas avotu par uzskaitītajām slimībām un to iespējamo turpmāko analīzi.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
04/05/2020
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2020/S 068-160693

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: IV.2.2)
Daļas numurs: 1 and 2
Teksta labojuma vieta: Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Tekstu:
Datums: 12/05/2020
Vietējais laiks: 14:30
Lasīt šādi:
Datums: 26/05/2020
Vietējais laiks: 14:30
Iedaļas numurs: IV.2.7)
Daļas numurs: 1 and 2
Teksta labojuma vieta: Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Tekstu:
Datums: 13/05/2020
Vietējais laiks: 14:30
Lasīt šādi:
Datums: 27/05/2020
Vietējais laiks: 14:30
VII.2)Cita papildu informācija: