Строителство - 214202-2018

TIЗаглавиеБългария-Варна: Строителни и монтажни работи
NDНомер на публикацията на обявлението214202-2018
PDДата на публикуване18/05/2018
OJНомер на броя на ОВ S94
TWГрад/населено място на купувачаВАРНА
AUОфициално наименование на купувачаДП „Пристанищна инфраструктура“, клон ТП „Пристанище Варна“ (130316140)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач4 - Предприятие за комунални услуги
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен17/05/2018
DTКраен срок за подаване26/06/2018
NCВид поръчка1 - Строителство
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)45000000 - Строителни и монтажни работи
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG331
IAИнтернет адрес (URL)www.bgports.bg
DIПравно основаниеДиректива за комуналните услуги (водоснабдяване, енергетика, транспорт и пощенски услуги) Директива 2014/25/ЕС