Teenused - 216306-2014

Kuva koondatud vaade

28/06/2014    S122

Luksemburg-Luxembourg: Elektroonikaseadmete üldkindlustus

2014/S 122-216306

Parandusteade

(Euroopa Liidu Teataja lisa, 18.6.2014, 2014/S 115-201816)

Euroopa Liidu Kohus, infrastruktuuride peadirektoraat, teadmiseks: IT-korralduse ja -ressursside üksus, 2925Luxembourg, LUKSEMBURG. E-post: dti-ao-2014-02@curia.europa.eu

Enne 

II.1.3) Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta

Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine.

IV.3.3) Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused

Dokumentide taotluste laekumise või dokumentidega tutvumise tähtaeg 31.7.2014.

(...)

IV.3.4) Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg

4.8.2014.

Uus versioon 

II.1.3) Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta

Teade hõlmab riigihankelepingut.

IV.3.3) Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused

Dokumentide taotluste laekumise või dokumentidega tutvumise tähtaeg 18.8.2014.

(...)

IV.3.4) Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg

18.8.2014.