Строителство - 216337-2015

24/06/2015    S119    Съд на Европейския съюз - Строителство - Допълнителна информация - Ускорена ограничена процедура 

Люксембург-Люксембург: Промени по специални технически инсталации в сгради

2015/S 119-216337

Незавършена процедура

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 12.6.2015 г., 2015/S 112-202091)

Съд на Европейския съюз, на вниманието на: Директор на сградите, plateau de Kirchberg, 2925 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ. Тел. +352 4303-1. Факс +352 4303-3637. Електронна поща: immeubles@curia.europa.eu


NB:

Процедурата по възлагане бе прекратена.

Тръжната процедура бе анулирана поради факта, че първоначалният краен срок бе твърде кратък и следователно може прекомерно да ограничи конкуренцията.