Piegādes - 216340-2015

Rādīt kompakto skatījumu

24/06/2015    S119

Itāija-Ispra: Pamatnolīgums par tādu izlietojamo materiālu un reaģentu piegādi, kas tiks izmantoti instrumenta Bio-Rad QX200™ Droplet Digital™ PCR sistēmā

2015/S 119-216340

Labojums

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 6.6.2015, 2015/S 108-195066)

Eiropas Komisija, Kopīgais pētniecības centrs, Veselības un patērētāju aizsardzības institūts, Molekulārās bioloģijas un genomikas daļa, B.5 daļa "Finanses un iepirkumi", via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITĀLIJA. Kontaktpersona: Marius Patachia. Fakss +39 0332789434. E-pasts: jrc-ihcp-procurement@ec.europa.eu

Šī teksta vietā 

"III.2.2) Saimnieciskās un finansiālās spējas:

(..)

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

attiecībā uz III.2.2. iedaļu – vidējam gada apgrozījumam pēdējos 3 finanšu gados jābūt vismaz 440 000 EUR.

(..)"

Jābūt 

"III.2.2) Saimnieciskās un finansiālās spējas:

(..)

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

attiecībā uz III.2.2. iedaļu – vidējam gada apgrozījumam pēdējos 3 finanšu gados jābūt vismaz 90 000 EUR.

(..)"