Palvelut - 217867-2018

23/05/2018    S96

Belgia-Bryssel: Alakohtaista osaamisyhteistyötä koskeva suunnitelma: rakennusalan toimien tukeminen

2018/S 096-217867

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME)
Postiosoite: Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16, Office 10/179
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1210
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: easme-procurement@ec.europa.eu

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/easme/en/tenders

Hankkijaprofiilin osoite: https://ec.europa.eu/easme/en

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3519
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3519
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Alakohtaista osaamisyhteistyötä koskeva suunnitelma: rakennusalan toimien tukeminen

Viitenumero: EASME/COSME/2017/042
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71530000 Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kyseessä on avoimen menettelyn muodossa toteutettava tarjouspyyntö palvelusopimuksen tekemiseksi tarkoituksena kehittää tunnistettujen työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvien taitotarpeiden perusteella rakennusalaa varten valikoituja tietyille rakennusalan toimenkuville tarkoitettuja eurooppalaisia työterveyteen ja turvallisuuteen liittyviä ammattikoulutusmoduuleita erityisesti uusien rakennus- ja eristysmateriaalien, -teknologioiden ja yksittäisten prosessien parissa työskentelyä varten (unohtamatta näihin kuuluvaa laitteistoa ja välineistöäkään).

Näiden toimien päätavoitteena on edistää rakennusalan pitkän ajan taitostrategian kehittämistä ja toteuttamista, kerätä todistusaineistoa taitotilanteesta sekä tuoda ratkaisuja taitovajeisiin, -aukkoihin ja taitojen yhteensopimattomuuksiin. Painopiste tulee olemaan nykyisissä ja tulevissa tarpeissa, taitojen nostamisessa uudelle tasolle sekä opetussuunnitelmien kehittämisessä unohtamatta tarvetta ammatillisten toimenkuvien uudelleentarkastelun arviointiinkaan.

Yksityiskohtaisemmat tiedot sopimusosapuolen tehtävistä on saatavilla tarjouseritelmien kohdasta 1.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 800 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pääasiallinen suorituspaikka:

tehtävät on suoritettava sopimusosapuolen osoittamissa toimitiloissa lukuun ottamatta kokouksia, jotka järjestetään EASMEn tai Euroopan komission toimitiloissa.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kyseessä on avoimen menettelyn muodossa toteutettava tarjouspyyntö palvelusopimuksen tekemiseksi tarkoituksena kehittää tunnistettujen työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvien taitotarpeiden perusteella rakennusalaa varten valikoituja tietyille rakennusalan toimenkuville tarkoitettuja eurooppalaisia työterveyteen ja turvallisuuteen liittyviä ammattikoulutusmoduuleita erityisesti uusien rakennus- ja eristysmateriaalien, -teknologioiden ja yksittäisten prosessien parissa työskentelyä varten (unohtamatta näihin kuuluvaa laitteistoa ja välineistöäkään).

Näiden toimien päätavoitteena on edistää rakennusalan pitkän ajan taitostrategian kehittämistä ja toteuttamista, kerätä todistusaineistoa taitotilanteesta sekä tuoda ratkaisuja taitovajeisiin, -aukkoihin ja taitojen yhteensopimattomuuksiin. Painopiste tulee olemaan nykyisissä ja tulevissa tarpeissa, taitojen nostamisessa uudelle tasolle sekä opetussuunnitelmien kehittämisessä unohtamatta tarvetta ammatillisten toimenkuvien uudelleentarkastelun arviointiinkaan.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 800 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 18
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: COSMEn vuoden 2017 työohjelma. Otsake: GRO/SME/17/C/07 – alakohtaista osaamisyhteistyötä koskeva suunnitelma. Kohta 6: rakentaminen
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 23/07/2018
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 26/07/2018
Paikallinen aika: 14:30
Paikka:

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME).

Covent Garden 2

Place Rogier 16

1210 Brussels

Belgia

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +35 243031
Faksi: +35 243032100

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/05/2018