Byggentreprenader - 217993-2019

13/05/2019    S91    - - Byggentreprenader - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Sverige-Göteborg: Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader

2019/S 091-217993

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen
212000-1355
Box 5163
Göteborg
402 26
Sverige
Kontaktperson: Adam Bergman
E-post: adam.bergman@lf.goteborg.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.goteborg.se/lokalforvaltningen

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Nya Långedragsskolan, Nybyggnad, Utförandeentreprenad

Referensnummer: N230- 0261/14
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45214200
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Byggnaden ska inrymma 240 elever i en till två paralleller i en F-6 skola. Skolan ska inrymma ett tillagningskök samt en idrottssal.

Den nya skolan uppförs i 2 st fulla plan och ett indraget tredje plan samt delvis källare med teknikutrymmen. BTA ca 3650 m2, LOA ca 3100 m2 samt utvändig area ca 3200 m2.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 84 474 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45210000
45300000
45400000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Byggnaden ska inrymma 240 elever i en till två paralleller i en F-6 skola. Skolan ska inrymma ett tillagningskök samt en idrottssal.

Den nya skolan uppförs i 2st fulla plan och ett indraget tredje plan samt delvis källare med teknikutrymmen. BTA ca 3650 m2, LOA ca 3100 m2 samt utvändig area ca 3200 m2.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 016-032925
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/04/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Rune Adielsson Byggnads Aktiebolag
556380-0753
Flöjelbergsgatan 12
Mölndal
431 37
Sverige
E-post: tomas.samuelsson@rabygg.com
Nuts-kod: SE232

Internetadress: http://www.rabygg.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 84 474 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Göteborg
Göteborg
Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/05/2019