Palvelut - 218214-2021

30/04/2021    S84

Suomi-Helsinki: Rautatieliikenteen tukipalvelut

2021/S 084-218214

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Palvelut

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2021/S 040-101028)

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1010547-1
Postiosoite: PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Postinumero: FI-00521
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Sami Puuska
Sähköpostiosoite: sami.puuska@vayla.fi
Puhelin: +358 295343263
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.vayla.fi

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Rautatieliikenteen jälkiraivauspalvelu, Riihimäki

Viitenumero: VÄYLÄ/6066/02.01.12/2020
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
63711000 Rautatieliikenteen tukipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Väylävirasto (jäljempänä tilaaja) pyytää erityisalojen hankintalain mukaisesti tarjoustanne Rautatieliikenteen jälkiraivauspalvelu, Riihimäki ajalle 1.6.2021–30.9.2024 tämän tarjouspyyntökirjeen ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankintaan sisältyy maksimissaan kolmen (3) vuoden optio tarjouspyynnön liitteen 1 [Palvelusopimusluonnos] mukaisesti.

Tehtävänä on Väyläviraston hallinnoiman rataverkon rautatieliikenteen jälkiraivauspalvelut liitteenä olevan asiakirjaluettelon mukaisesti.

Palvelusopimukseen sisältyy neljän (4) kuukauden valmistautumisjakso 1.6.–30.9.2021. Valmistautumisjakson aikana valittu tarjoaja hankkii valmiudet aloittaa täysipainoisesti operatiivinen toiminta 1.10.2021. Valmistautumisjakson kustannuksia tilaaja korvaa erikseen maksimissaan 10 000 EUR. Valmistautumisjakson tehtäviä ja kustannusten korvaamista on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä 1 [Palvelusopimusluonnos] ja 1.3 [Palvelutuotannon urakkaohjelma].

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli valittu tarjoaja ei pysty valmistautumisjaksolla 15.7.2021 mennessä osoittamaan tarjouksessaan nimeämiään tai kuvaamiaan ja tilaajan vaatimusten mukaisia resursseja, tilaajan erityinen purkamisoikeus on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä 1 [Palvelusopimusluonnos].

Sopimushinta ja yksikköhinnat sidotaan tarjouspyynnön liitteen [Palvelusopimusluonnos] mukaisesti Tilastokeskuksen julkaisemaan Työvoimakustannusindeksiin. Tarjouksen lähtökohtana ovat tarjouspyynnön lähettämishetkellä voimassa olevat sekä tarjouspyynnössä kuvatut turvallisuusvaatimukset ja -ohjeet.

Tarjoajan on otettava huomioon, että tilaaja on tekemässä ja kehittämässä organisaatiotaan sekä erityisesti häiriö- ja hätätilanteiden hallinnan prosessia sekä omaa turvallisuusjohtamisjärjestelmää sekä muita tiedonhallintajärjestelmiään. Järjestelmien luominen ja kehittäminen voivat muuttaa sopimuskauden aikana toimintaprosesseja etenkin tehtävien kirjaamisen ja dokumentoinnin, tilastoinnin ja seurannan suhteen.

Valitun toimittajan tulee sitoutua muuttamaan toimintaansa ja toimimaan tilaajan uusien järjestelmien edellyttämällä tavalla koko sopimusajan. Valitun toimittajan tulee tarvittaessa ottaa käyttöön mahdollisesti kehitettävä tilaajan häiriö- ja hätätilanteiden hallintajärjestelmä. Tilaajalla on oikeus ilman eri korvausta täsmentää, tarkentaa ja ohjeistaa tarkemmin tilaajan järjestelmien käyttämistä ja tietosisältöjä sekä tietoja, joita tilaajan järjestelmään tulee tallentaa tehtävistä. Tehtävien dokumentointia ja raportointia on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1.3 [Palvelutuotannon urakkaohjelma].

Tämän hankinnan ja solmittavan palvelusopimuksen (tarjouspyynnön liite 1) tarkoituksena on varmistaa, että rataverkon häiriö- ja hätätilanteet saadaan poistetuiksi mahdollisimman nopeasti. Tarjoajan on mitoitettava henkilöresurssit niin, että edellä kuvatut tavoitteet täyttyvät ja kaikki palvelusopimuksen (tarjouspyynnön liite 1) mukaiset velvoitteet ja tehtävät toteutetaan.

Operatiivisen toiminnan henkilöresurssien enimmäismäärä voi kuitenkin olla kuusi (6) yksikönjohtajaa ja kahdeksantoista (18) rataraivaajaa.

Ennen operatiivisen palvelutuotannon alkamista toimialueen tukikohdassa pidetään alkukatselmus. Valittu toimittaja on velvollinen kirjaamaan alkukatselmuksen merkitykselliset havainnot 15.8.2021 mennessä luovuttamaansa tarkennettuun projektisuunnitelmaan ja laatimiinsa turvallisuussuunnitelmiin tarjouspyynnön liitteen 1.8 mukaisesti.

Palvelutuotannon täsmällinen sisältö on kuvattu tässä tarjouspyynnössä sekä sen liitteenä olevissa asiakirjoissa sekä niissä viitatuissa tai niihin liittyvissä laissa, viranomaismääräyksissä ja tilaajan ohjeissa.

Lisäksi Väylävirasto järjestää tarjouskilpailun aikana tarjoajille tutustumis- ja esittelytilaisuuden Väyläviraston Riihimäen tukikohdassa, jonka osoite on Pajakatu 2, FI-11130 Riihimäki., 29.3.2021 klo 10.00–14.00.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26/04/2021
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 040-101028

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
Osan numero: II.2.4)
Muutettava kohta: Kuvaus hankinnasta
Oikaistava tieto:

Palvelu on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1.3 Palvelunkuvaus

Riihimäen tukikohta sijaitsee osoitteessa Pajakatu 2, FI-11130 Riihimäki. Tukikohdan pääasiallinen toimialue on Etelä-, Länsi- ja Keski-Suomi, mutta se toimii erityisesti Kouvolan tukikohdan apuna Itä-Suomen alueella. Tukikohta tulee erikoistumaan rautatietunneleiden onnettomuusraivaukseen.

Oikaisu:

Palvelu on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1.3 Palvelunkuvaus

Riihimäen tukikohta sijaitsee osoitteessa Pajakatu 2, FI-11130 Riihimäki. Tukikohdan pääasiallinen toimialue on Etelä-, Länsi- ja Keski-Suomi, mutta se toimii erityisesti Kouvolan tukikohdan apuna Itä-Suomen alueella. Tukikohta tulee erikoistumaan rautatietunneleiden onnettomuusraivaukseen.

Tarjoajat ehtivät tutustumaan tarjouspyyntöön esitettyjen kysymyksien vastauksiin ja liitetiedostojen päivityksiin.

Osan numero: IV.2.2)
Muutettava kohta: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 29/04/2021
Oikaisu:
Päivämäärä: 03/05/2021
Osan numero: IV.2.7)
Muutettava kohta: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 29/04/2021
Oikaisu:
Päivämäärä: 03/05/2021
VII.2)Muut täydentävät tiedot:

10.3.2021 Alkuperäisestä aineistosta puuttunut liite 3, Projektisuunnitelman sisältövaatimukset lisätään aineistoon.

24.3.2021 Soveltuvuusvaatimusten täyttymisen edellyttämien selvitysten toimittaminen tarjouksen mukana muutettu pakolliseksi.

22.4.2021 tarjouspyynnön liitteistä 1 Sopimusluonnos, 1.3 Palvelutuotanto-ohjelma ja 1.5 Henkilöstön osaaminen on tuotu päivitetyt versiot.

Liitteenä on kaksi (2) versiota liitteistä 1 Sopimusluonnos ja 1.3 Palvelutuotanto-ohjelma. Toinen versio sisältää merkinnät muutoksista, ja se on vain tarjoajien tueksi huomioimaan muutokset aikaisempaan versioon. Korjausmerkinnöistä vapaat versiot ovat virallisia tarjouspyynnön liiteasiakirjoja.

26.4.2021 päivitetty peruskoulutusvaatimusten täyttämisten päiväystä asiakirjoissa olleiden ristiriitaisuuksien vuoksi. Kohdat 14.3.1, 14.3.2, 14.3.3 ja 17.3 päivitetty.

Liitteenä on kaksi (2) versiota liitteestä 1.3 Palvelutuotanto-ohjelma. Toinen versio sisältää merkinnät muutoksista, ja se on vain tarjoajien tueksi huomioimaan muutokset aikaisempaan versioon. Korjausmerkinnöistä vapaa versio (TP_Liite 1.3 Palvelutuotanto-ohjelma20210426) on virallinen tarjouspyynnön liiteasiakirja, ja tarjous on laadittava sen pohjalta.

26.4.2021 korjattu myös virheellisiä liitenumeroita tarjouspyynnöstä kohdassa Päätöksenteon perusteet ja liitteen 1.3 Palvelutuotanto-ohjelma kohdasta 1.3.