Palvelut - 221454-2018

24/05/2018    S97    - - Palvelut - Ennakkoilmoitus ilman tarjouskilpailukutsua - Ei sovelleta 

Suomi-Helsinki: Tietotekniset arkistointipalvelut

2018/S 097-221454

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Liikennevirasto
1010547-1
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Helsinki
00521
Suomi
Yhteyshenkilö: Satu Salminen, Hansel Oy
Puhelin: +358 294444227
Sähköpostiosoite: kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi: FI

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://liikennevirasto.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Digitaalisen aineiston arkistointipalvelu

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72252000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Liikenneviraston meri-, rata- ja tieväylien teknisten asiakirjojen (piirustukset, kartat ja laatudokumentaatio), digitoitujen aineistojen, valokuvien sekä rekisteritietojen arkistointiratkaisun käyttöönotto ja ylläpito.

Tavoitteena on saada arkistoitua lähes kaikki Liikenneviraston arkistoaineisto sähköisesti siten, että arkistoinnin ja pitkäaikaissäilytyksen vaatimukset täyttyvät.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72253000
72261000
72263000
72260000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan tavoitteena on saada arkistointipalvelu, johon voidaan arkistoida lähes kaikki Liikenneviraston arkistoaineisto sähköisesti siten, että arkistoinnin ja pitkäaikaissäilytyksen vaatimukset täyttyvät. Sen lisäksi tarvitaan välineet metatietojen hallintaan.

Tavoitteena on myös parantaa arkistossa olemassa olevien aineistojen löydettävyyttä, saatavuutta ja käytettävyyttä. Hakuja tulisi voida kohdistaa sekä metatietoihin, että asiakirjojen sisältöihin. Aineistoa tulisi olla mahdollista julkaista arkistointipalvelusta. Lisäksi materiaalien hallittua ja kontrolloitua siirtoa tulisi voida parantaa Liikenneviraston ja muiden toimijoiden välillä.

II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
03/09/2018

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Liikennevirasto tulee käynnistämään digitaalisen aineiston arkistointipalvelua koskevan hankinnan syksyn 2018 aikana.

Kiinnostuneita toimittajia pyydetään ilmoittautumaan 6.6.2018 klo 16:00 mennessä toimittamalla kiinnostuneen toimittajan nimi ja yhteystiedot osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi.

Selvyyden vuoksi pyydämme otsikoimaan vastauksen: "TIETOPYYNTÖ: Liikennevirasto, Digitaalisen aineiston arkistointipalvelu".

Ilmoittautuneille toimittajille tullaan toimittamaan tarkempi kuvaus arkistointijärjestelmältä toivottavista ominaisuuksista sekä tietopyyntökysymykset, joihin toivotaan vastaukset 20.6.2018 mennessä.

Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Tietopyyntöön vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista.

Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista tarjouskilpailua. Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultoivassa roolissa.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23/05/2018