Palvelut - 221567-2016

30/06/2016    S124

Belgia-Bryssel: EU:n sovellettavan ympäristölainsäädännön noudattamista jäsenvaltioissa koskeva vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen ja tekniset arvioinnit (2 erää)

2016/S 124-221567

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate-General for the Environment, SRD.2 – Finance
Postiosoite: BU-9 01/005
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE BELGIQUE-BELGIË
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: Markets Team
Sähköpostiosoite: env-tenders@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1656
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

EU:n sovellettavan ympäristölainsäädännön noudattamista jäsenvaltioissa koskeva vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen ja tekniset arvioinnit (2 erää)

Viitenumero: ENV.E.3/FRA/2016/0031.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90700000 Ympäristöön liittyvät palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Puitesopimuksella on seuraavat tavoitteet:

erän 1 osalta – sellaisen oikeudellisen arvioinnin laatiminen, jossa analysoidaan tiettyjä ympäristöalan direktiivejä koskevien kansallisten toimenpiteiden vaatimustenmukaisuutta. Asiaankuuluviin aloihin sisältyvät ilma, kemikaalit, luonto, jätteet, vesi, vaikutustenarviointi sekä muut ympäristöä koskevat kysymykset,

erän 2 osalta – sellaisten teknisten arviointien laatiminen, jotka koskevat Euroopan unionin sovellettavan ympäristölainsäädännön noudattamista jäsenvaltioissa. Aloihin, joiden osalta kyseisiä teknisiä arviointeja voidaan pyytää, sisältyvät ilma, kemikaalit, luonto, jätteet, vesi, vaikutustenarviointi sekä muut ympäristöä koskevat kysymykset.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 5 200 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
Yhdelle tarjoajalle myönnettävien osien enimmäismäärä: 2
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Ympäristöalan lainsäädännön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevien jäsenvaltioiden toimenpiteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90700000 Ympäristöön liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

ulkopuoliset palvelut.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Erä 1 – kyseessä on sellaisen oikeudellisen arvioinnin laatiminen, jossa analysoidaan tiettyjä ympäristöalan direktiivejä koskevien kansallisten toimenpiteiden vaatimustenmukaisuutta. Asiaankuuluviin aloihin sisältyvät ilma, kemikaalit, luonto, jätteet, vesi, vaikutustenarviointi sekä muut ympäristöä koskevat kysymykset.

Erän 1 vuotuinen budjetti on 1 100 000 euroa, jolloin enimmäisbudjetti on yhteensä 4 400 000 euroa sopimuksen koko 48 kuukauden kestoajan osalta (1 puitesopimus 1 talouden toimijan kanssa).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 4 400 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Erän 1 budjetti on 1 100 000 euroa kunkin 12 kuukauden ajanjakson osalta (enimmäisbudjetti on 4 400 000 euroa 48 kuukauden kokonaiskestoajan osalta).

Puitesopimuksen kesto on 12 kuukautta, ja se uusitaan automaattisesti 3 kertaa (enimmäiskesto on yhteensä 48 kuukautta) samoin ehdoin edellyttäen, että sopimusosapuolen työ on ollut kaikilta osin tyydyttävää, ja riippuen budjetin saatavuudesta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Euroopan unionin sovellettavan ympäristölainsäädännön noudattamista jäsenvaltioissa koskevat tekniset arvioinnit

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90700000 Ympäristöön liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

ulkopuoliset palvelut.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Erä 2 – kyseessä on sellaisten teknisten arviointien laatiminen, jotka koskevat Euroopan unionin sovellettavan ympäristölainsäädännön noudattamista jäsenvaltioissa. Aloihin, joiden osalta kyseisiä teknisiä arviointeja voidaan pyytää, sisältyvät ilma, kemikaalit, luonto, jätteet, vesi, vaikutustenarviointi sekä muut ympäristöä koskevat kysymykset.

Erän 2 vuotuinen budjetti on 200 000 euroa, jolloin enimmäisbudjetti on yhteensä 800 000 euroa sopimuksen koko 48 kuukauden kestoajan osalta (rinnakkaisjärjestelmä, johon sisältyy 2–3 talouden toimijaa).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 800 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Erän 2 budjetti on 200 000 euroa kunkin 12 kuukauden ajanjakson osalta (enimmäisbudjetti on 800 000 euroa 48 kuukauden kokonaiskestoajan osalta).

Puitesopimuksen kesto on 12 kuukautta, ja se uusitaan automaattisesti 3 kertaa (enimmäiskesto on yhteensä 48 kuukautta) samoin ehdoin edellyttäen, että sopimusosapuolen työ on ollut kaikilta osin tyydyttävää, ja riippuen budjetin saatavuudesta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso hankinta-asiakirjat (katso tarjouseritelmien kohdat 1.1 ja 1.7).

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2016/S 043-070158
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 25/08/2016
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 06/09/2016
Paikallinen aika: 14:30
Paikka:

avenue de Beaulieu 5, Room E, 1160 Brussels, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Enintään 2 edustajaa kultakin tarjoajalta voi osallistua avaustilaisuuteen (osallistumiseen liittyviä kuluja ei korvata).

Turvallisuussyistä ja organisatorisista syistä tarjoajan on toimitettava edustajien koko nimet sekä henkilökorttien tai passien numerot vähintään 3 työpäivää ennen tilaisuutta seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: env-tenders@ec.europa.eu

Jos kyseisiä tietoja ei toimiteta, hankintaviranomainen varaa oikeuden kieltää sen toimitiloihin pääsyn.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) 2015/1929 (annettu 28.10.2015) (varainhoitoasetus) koskevien soveltamissääntöjen 134 artiklan 1 kohdan e ja f alakohdan mukaisesti hankintaviranomainen voi alkuperäisen sopimuksen tekemistä seuraavien 3 vuoden aikana käyttää neuvottelumenettelyä (julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta) sopiakseen lisäpalveluista, kun kyseessä ovat uudet palvelut tai rakennusurakat, jotka sama hankintaviranomainen antaa uudelleen toimeksi samanlaisen alkuperäisen hankinnan toteuttajaksi valitulle taloudelliselle toimijalle, jos nämä uudet palvelut tai rakennusurakat ovat samanlaisia kuin perushanke, josta alkuperäinen hankintasopimus on tehty hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen, ja edellyttäen, että 134 artiklan 4 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Tarjousasiakirjat ovat ladattavissa kohdassa I.3 mainitusta osoitteesta. Kyseistä verkkosivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten ja muutosten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.

Tarjoajia pyydetään huomioimaan, että menettely on julkaistu aiemmin 2.3.2016 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa ennakkotietoilmoituksessa 2016/S 043-070158 otsikolla ”Sellaisten toimenpiteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet saattaakseen ympäristöalaa koskevat direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä tekniset arviot siitä, millä tavoin jäsenvaltiot noudattavat sovellettavaa EU:n ympäristölainsäädäntöä (erä 1 ja erä 2)”.

Kohdassa IV.1.3 annetaan tiedot ainoastaan 1 erän osalta. Tarjoajia pyydetään huomioimaan, että erästä 1 tehdään sopimus 1 toimijan kanssa, kun taas erän 2 osalta sovelletaan peräkkäisjärjestelmää, johon sisältyy 2–3 talouden toimijaa.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 43032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Mahdollisia sopimuksentekomenettelyä koskevia huomautuksia voidaan lähettää kohdassa I.1 ilmoitetulle hankintaviranomaiselle.

Siinä tapauksessa, että tarjoaja kokee hallinnollisen epäkohdan aiheutuneen, asiasta voidaan tehdä valitus Euroopan oikeusasiamiehelle 2 vuoden kuluessa siitä päivämäärästä, jona valituksen perusteena olevat seikat havaittiin (katso http://www.ombudsman.europa.eu). Kyseinen valitus ei pidennä muutoksenhakupyyntöjen jättämisen määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhakupyynnön jättämiselle määrätä uutta määräaikaa.

Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kohdassa VI.4.1 mainitulle elimelle 2 kuukauden kuluessa sopimuksentekoa koskevan päätöksen ilmoittamisesta.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20/06/2016