Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 222628-2017

TIRubrikBelgien-Bryssel: Tekniskt sekretariat för gruppen av anmälda organ inom ramen för byggproduktförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011)
NDMeddelandets publiceringsnummer222628-2017
PDPubliceringsdatum13/06/2017
OJEUT S111
TWUpphandlarens ortBRYSSEL
AUUpphandlarens officiella namnEuropeiska kommissionen, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
OLOriginalspråkEN
CYUpphandlarens landBE
AATyp av upphandlare5 - EU-institution/organ eller internationell organisation
HAEU-institution/EU-byråEuropeiska kommissionen
DSDokument skickat01/06/2017
DTSista inlämningsdag04/09/2017
NCTyp av kontrakt4 - Tjänster
PRTyp av förfarande1 - Öppet förfarande
TDMeddelandetyp3 - Meddelande om upphandling
RPFörordning3 - EU-institution/organ eller internationell organisation
TYTyp av anbud1 - Anbud på alla delar
ACTilldelningskriterier2 - Det ekonomiskt mest fördelaktiga
PCGemensam terminologi för offentlig upphandling (CPV-kod)79410000 - Företags- och organisationsrådgivning
RCPlats för utförande (Nuts-kod)BE1
IAInternetadresshttp://ec.europa.eu/growth/
DIRättslig grundUpphandlingsdirektivet 2014/24/EU