Teenused - 222897-2016

01/07/2016    S125

Belgia-Brüssel: UCA 15/080 Uue IT-teenuste juhtimise vahendi ja sellega seotud koolitus-, nõustamis-, toetamis- ja hooldamis-, rakendamis- ja migreerimisteenuste tagamine

2016/S 125-222897

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Nõukogu, General Secretariat
Postiaadress: rue de la Loi/Wetstraat 175
Linn: Brussels
NUTS kood: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Sihtnumber: 1048
Riik: Belgia
Kontaktisik: Procurement Coordination Unit
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-2818062
Faks: +32 2-2810262
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1466
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

UCA 15/080 Uue IT-teenuste juhtimise vahendi ja sellega seotud koolitus-, nõustamis-, toetamis- ja hooldamis-, rakendamis- ja migreerimisteenuste tagamine

Viitenumber: UCA 15/080.
II.1.2)CPV põhikood
48900000 Mitmesugused tarkvarapaketid ja arvutisüsteemid
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Lepingu teemaks oleva peaprojekti kirjeldus on järgmine:

pakkumiskutse eesmärk on sõlmida raamleping infotehnoloogia teenuste juhtimise lahenduse (information technology service management solution (ITSM)) ning sellega seotud nõustamis-, toetamis- ja hooldamis-, rakendamis- ja migreerimisteenuste hankimiseks.

Lepingu põhieesmärk on rakendada Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi (General Secretariat of the Council (GSC)) ruumides IT-teenuste juhtimise lahendused: üksikasjaliku teabe saamiseks vt punktis I.3 esitatud internetiaadressi (lisa 1 "Pakkumise iseloomustus" – jaotis 2.2 "Lepingu objekt").

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
72210000 Tarkvarapakettide programmeerimisteenused
72212781 Süsteemihalduse tarkvara arendusteenused
72220000 Süsteemialased ja tehnilised nõustamisteenused
72250000 Süsteemi hooldus- ja tugiteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Põhiline teostamise koht:

Euroopa Liidu Nõukogu ruumid aadressil rue de la Loi 175, 1048 Brussels, BELGIA.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Allpool on esitatud soovituslik hinnang litsentsimahtude ja tarnitavate teenuste kohta kogu lepingu vältel.

Siiski sõltub raamlepingu tegelik väärtus litsentside ja teenuste kogusest, mida peasekretariaat tellib konkreetsete otsetellimuste allkirjastamise teel.

Hangitavad litsentsid peavad pakkuma 3 500 lõppkasutajale juurdepääsu iseteenindusvõimalustele ja 500 kasutajale juurdepääsu tugiteenustele.

Kasutajate hinnanguline maht:

— kliendilitsentsid (juurdepääs iseteenindusportaalile): maksimaalselt 3 500 ühendust (maksimaalselt 250 samaaegset kasutajat);

— 1. liini kasutajatugi: maksimaalselt 50 ühendust (maksimaalselt 30 samaaegset kasutajat);

— 2. liini kasutajatugi: maksimaalselt 250 ühendust (maksimaalselt 130 samaaegset kasutajat).

Lisateavet vt punktis I.3 esitatud internetiaadressil (lisa 1 "Pakkumise iseloomustus" – jaotis 4 "IT-teenuste juhtimise lahendus").

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 0.01 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 72
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Nõukogu peasekretariaat ei avalda oma lepingute hinnangulist maksumust (vt punkte II.1.5 ja II.2.6 "Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk"). Teenuste hinnanguline maht on määratud pakkumise iseloomustuses.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

vt pakkumise iseloomustuse jaotist 3.2.2.a.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

vt pakkumise iseloomustuse jaotist 3.2.2.b.

Võimalikud miinimumnõuded:

vt pakkumise iseloomustuse jaotist 3.2.2.b.

1. Viimasel 3 majandusaastal peab IT-teenuste juhtimise aasta kogukäive olema vähemalt 1 000 000 EUR aastas.

III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

vt pakkumise iseloomustuse jaotist 3.2.2.c.

1. Ettevõtte, ettevõtte toodete ja teenuste kataloogi sisutihe üldtutvustus.

2. Viited viimase 3 aasta jooksul täidetud samalaadse lepingu kohta (iga viite kohta tuleb mainida klient, lepingu täitmise periood, lepingu maksumus ja üksikasjalik teave osutatavate teenuste laadi ja mahu kohta):

a) IT-teenuste juhtimise lahenduse ja seotud nõustamisteenuste, sh BMC kasutajatoe (BMC Service Desk (BMC SD)) kohandamine ja rakendamine;

b) IT-teenuste juhtimise lahenduse integreerimine väliste süsteemidega;

c) sarnase suurusega organisatsioonide puhul: 3 500 töötajat ja 250 kasutajatoe töötajat.

3. Kinnitus, milles on esitatud andmed kandidaadi rakendatavate töötajate arvu kohta IT-teenuste juhtimise lahenduse arendamise valdkonnas ning punktis II.1.4 esitatud nõustamise valdkondades.

4. Kandidaadi tehnilise ja logistilise varustuse ja teenuste kvaliteedi tagamise meetmete kirjeldus.

Võimalikud miinimumnõuded:

1. kõik punktis II.1.4 nimetatud teenused (vt pakkumise iseloomustuste punkti 2.2. "Lepingu objekt") peavad olema hõlmatud;

2. esitada tuleb vähemalt 2 sarnas(t)e ulatuse ja eesmärkidega lepingut, mis on viimase 3 aasta jooksul lõpule viidud (allkirjastamise kuupäev);

3. vähemalt 2 konsultanti peaks lepingu jooksul lepingu täitmiseks saadaval olema.

III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
Leping on reserveeritud kaitstud töö keskustele ja ettevõtjatele, kelle eesmärk on puudega või ebasoodsas olukorras olevate isikute sotsiaalne ja kutsealane integreerimine
III.2)Lepingu tingimused
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:

1. 3 aasta jooksul pärast esialgse lepingu sõlmimist võib peasekretariaat kasutada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust uute teenuste puhul, mis seisnevad sellisele ettevõtjale usaldatud samalaadsete teenuste kordamises, kellega sama hankija on esialgse lepingu sõlminud, kui kõnealused teenused vastavad esialgse lepingu kohasele põhiprojektile, mida on kirjeldatud punktis II.1.4.

2. Töökeel: teenuste osutamise töökeel on inglise keel.

3. Edasised dokumendid: pakkumise iseloomustus esitatakse vaid inglise keeles, kuna IT-valdkonna töökeel on inglise keel.

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping ühe pakkujaga
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 19/08/2016
Kohalik aeg: 16:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 26/08/2016
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Liidu Nõukogu, General Secretariat, rue de la Loi/Wetstraat 175, 1040 Brussels, BELGIA.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

pakkumiste avamisel võib osaleda maksimaalselt 2 esindajat pakkuja kohta. Pakkuja peab esitama korralduse ja turvalisusega seotud kaalutlustel iga esindaja täisnime ja ID-kaardi numbri või passi numbri vähemalt 3 tööpäeva ette aadressil tendering@consilium.europa.eu

Kui pakkuja ei saa saata esindajat (esindajaid), võib ta paluda pakkumiste avamise aruannet samal aadressil.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist
Kasutatakse elektroonilisi makseid
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Euroopa Liidu Üldkohtule tuleb esitada kaebus 2 kuu jooksul hageja teavitamist või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil hageja asjast teada sai. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist. Ajalisi piiranguid pikendatakse kaugusest tingituna fikseeritud 10päevase ajavahemiku võrra olenemata asjaomase isiku asu- või elukohast.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Nõukogu, peasekretariaat
Postiaadress: rue de la Loi/Wetstraat 175
Linn: Brussels
Sihtnumber: 1048
Riik: Belgia
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-281-8062
Faks: +32 2-281-0262
Internetiaadress: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
21/06/2016