Varor - 224589-2016

02/07/2016    S126

Danmark-Köpenhamn: Tillhandahållande av kontorsmöbler till Europeiska miljöbyrån

2016/S 126-224589

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska miljöbyrån
Postadress: Kongens Nytorv 6
Ort: Copenhagen
Nuts-kod: DK011 Byen København
Postnummer: 1050
Land: Danmark
Kontaktperson: Olivier Cornu
E-post: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33367246
Fax: +45 33367199
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eea.europa.eu/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1292
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av kontorsmöbler till Europeiska miljöbyrån

Referensnummer: EEA/ADS/16/002.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
39130000 Kontorsmöbler
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

EEA önskar tilldela ett ramavtal för varor. Inom ramen för detta ramavtal ska möbler för dess konferensrum anskaffas såväl som tillhörande tjänster såsom nedmontering och bortskaffande av befintliga möbler som inte längre ska användas, montering och installation av de nya varorna, demonstration av möblernas funktioner samt tekniskt stöd under garantiperioden. Dessutom önskar EEA att dess kontorsmöbler och tillhörande möbler som redan är installerade i dess kontor och mötesrum byts ut vid behov.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 240 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK011 Byen København
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Alla varor ska levereras till och alla tjänster ska utföras i EEA:s lokaler på Kongens Nytorv 6 and 8, 1050 Copenhagen K, DANMARK.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

EEA önskar tilldela ett ramavtal för varor. Inom ramen för detta ramavtal ska möbler för dess konferensrum anskaffas såväl som tillhörande tjänster såsom nedmontering och bortskaffande av befintliga möbler som inte längre ska användas, montering och installation av de nya varorna, demonstration av möblernas funktioner samt tekniskt stöd under garantiperioden. Dessutom önskar EEA att dess kontorsmöbler och tillhörande möbler som redan är installerade i dess kontor och mötesrum byts ut vid behov.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 240 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kontraktet kommer att tilldelas för en inledande period på 24 månader, med start från det datum då avtalet undertecknas, med möjlighet till högst 2 förlängningar för en period på vardera 12 månader.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Enligt vad som anges i punkt 11.1 och 11.2.1 i förfrågningsunderlaget (bilaga I).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 12/08/2016
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 22/08/2016
Lokal tid: 10:00
Plats:

I EEA:s lokaler på Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANMARK.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Representanter för anbudsgivarna (1 representant per anbudsgivare) har rätt att delta vid anbudsöppningen. De ombeds informera EEA:s upphandlingsavdelning i förväg och senast 17.8.2016 (16:00) via e-post till procurement@eea.europa.eu

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Anbudsgivare kan ladda ned upphandlingsdokumenten och eventuell ytterligare information från webbplatsen för e-upphandling. https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1292

Denna webbplats kommer att uppdateras regelbundet och det tillkommer anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
E-post: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/06/2016