Piegādes - 22585-2022

17/01/2022    S11

Luksemburga-Luksemburga: Dienesta transportlīdzekļu ilgtermiņa noma

2022/S 011-022585

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Piegādes

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa, Direction générale de l'administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Pasta adrese: service du courrier officiel
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: M. Luis Moitinho, chef d'unité – Services généreaux et matériel roulant
E-pasts: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.curia.europa.eu
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Revīzijas palāta
Pasta adrese: 12, rue Alcide de Gasperi
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU Luxembourg
Pasta indekss: L-1615
Valsts: Luksemburga
E-pasts: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.eca.europa.eu
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Investīciju banka
Pasta adrese: 100, boulevard Konrad Adenauer
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU Luxembourg
Pasta indekss: L-2950
Valsts: Luksemburga
E-pasts: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.eib.org
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)
Pasta adrese: 12E, rue Guillaume Kroll
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU Luxembourg
Pasta indekss: L-1882
Valsts: Luksemburga
E-pasts: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.cdt.europa.eu
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Infrastruktūras un loģistikas birojs Luksemburgā (OIL)
Pasta adrese: LUX/EUFO, 10, rue Robert Stumpert
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU Luxembourg
Pasta indekss: L-2557
Valsts: Luksemburga
E-pasts: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.ec.europa.eu
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Infrastruktūras un loģistikas birojs Briselē (OIB)
Pasta adrese: Rue de la Loi/Wetstraat 170
Pilsēta: Bruxelles
NUTS kods: BE Belgique / België
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
E-pasts: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.ec.europa.eu
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Padome
Pasta adrese: Rue de la Loi/Wetstraat 175
Pilsēta: Bruxelles
NUTS kods: BE Belgique / België
Pasta indekss: 1048
Valsts: Beļģija
E-pasts: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.consilium.europa.eu
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Pasta adrese: Rue Belliard/Belliardstraat 99
Pilsēta: Bruxelles
NUTS kods: BE Belgique / België
Pasta indekss: 1040
Valsts: Beļģija
E-pasts: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.eesc.europa.eu
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Reģionu komiteja
Pasta adrese: Rue Belliard/Belliardstraat 99
Pilsēta: Bruxelles
NUTS kods: BE Belgique / België
Pasta indekss: 1040
Valsts: Beļģija
E-pasts: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.cor.europa.eu
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Prokuratūra (EPPO)
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU Luxembourg
Valsts: Luksemburga
E-pasts: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.eppo.europa.eu
I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
Līgums ietver kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Dienesta transportlīdzekļu ilgtermiņa noma

Atsauces numurs: COJ-PROC-20/022
II.1.2)Galvenās CPV kods
34110000 Vieglie automobiļi - PA01
II.1.3)Līguma veids
Piegādes
II.1.4)Īss apraksts:

Dienesta automašīnu, sedanu vai specializētas izmantošanas transportlīdzekļu, universāļu un/vai minivenu ilgtermiņa noma struktūrvienībām Luksemburgā un Briselē bez iegādes iespējas.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 27 200 000.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Luksemburga

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
34111100 Universāli
34111200 Limuzīni
34114400 Mikroautobusi
34136100 Vieglie autofurgoni
34136200 Paneļfurgoni
34136000 Autofurgoni
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU Luxembourg
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Luksemburgas Lielhercogiste.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Dienesta automašīnu, sedanu vai specializētas izmantošanas transportlīdzekļu, universāļu un/vai minivenu ilgtermiņa noma struktūrvienībām Luksemburgā.

Tas ietver aptuveni 155 sedanu un 27 specializētas izmantošanas transportlīdzekļu, universāļu un/vai minivenu nomu uz visu pamatnolīguma darbības laiku.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

1. daļā norādītie daudzumi atbilst Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Komisijas, Eiropas Revīzijas palātas, Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra, Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Prokuratūras vajadzībām.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Brisele

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
34111100 Universāli
34111200 Limuzīni
34114400 Mikroautobusi
34136100 Vieglie autofurgoni
34136200 Paneļfurgoni
34136000 Autofurgoni
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE Belgique / België
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Brisele.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Dienesta automašīnu, sedanu vai specializētas izmantošanas transportlīdzekļu, universāļu un/vai minivenu ilgtermiņa noma struktūrvienībām Briselē.

Tas ietver aptuveni 155 sedanu un 46 specializētas izmantošanas transportlīdzekļu, universāļu un/vai minivenu nomu uz visu pamatnolīguma darbības laiku.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

2. daļā norādītie daudzumi atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Eiropas Reģionu komitejas vajadzībām.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Slēgta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2021/S 050-122205
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: COJ-PROC-20-022
Daļas numurs: 1
Nosaukums:

Luksemburga

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
20/12/2021
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Arval Luxembourg SA
Pasta adrese: 2, rue Nicolas Bové
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU Luxembourg
Pasta indekss: L-1253
Valsts: Luksemburga
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 11 460 000.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 13 400 000.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: COJ-PROC-20-022
Daļas numurs: 2
Nosaukums:

Brisele

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
20/12/2021
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Athlon Car Lease Belgium SA
Pasta adrese: Peutiesesteenweg 115
Pilsēta: Machelen
NUTS kods: BE Belgique / België
Pasta indekss: 1830
Valsts: Beļģija
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 10 840 000.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 13 800 000.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: https://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pasta adrese: 1 avenue du Président Robert Schuman
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 87001
Valsts: Francija
Tālrunis: +33 388172313
Fakss: +33 388179062
Interneta adrese: https://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Pārsūdzības jāiesniedz Vispārējai tiesai divu mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš uzzinājis attiecīgo informāciju. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: https://www.curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
10/01/2022