Palvelut - 227423-2019

16/05/2019    S94    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot

2019/S 094-227423

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Verohallinto
0245458-3
Vääksyntie 4, Vero
Helsinki
00052
Suomi
Yhteyshenkilö: Laura Sui
Sähköpostiosoite: hankinnat@vero.fi
NUTS-koodi: FI

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.vero.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=233089&tpk=40d0afde-bd4e-4bfe-9ea2-4f753eb7b7c4
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Asiakastutkimukset

Viitenumero: VH/973/02.10.01/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79300000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on erilaiset henkilö- ja yhteisöasiakkaille kohdistetut asiakastutkimukset. Nyt hankittavat tutkimukset ovat:

1) Suomalainen veromyönteisyys -asennetutkimus

2) Yhteisöasiakkaiden tutkimus

3) Henkilöasiakkaiden asiakastutkimus

4) Tulorekisteri.fi -käytettävyystutkimus

5) Vero.fi -käytettävyystutkimus (optio)

6) Sähköisen asiointipalvelun asiakastyytyväisyystutkimus (optio)

7) Muut asiakastutkimukset.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Verohallinto pyytää tarjousta asiakastutkimuksista. Verohallinto hakee itselleen kumppania, joka tukee Verohallintoa asiakastutkimusten suunnittelussa, toteuttaa asiakastutkimukset sekä analysoi ja raportoi tulokset. Verohallinto tavoittelee kumppanuudella jatkuvuutta tutkimusten tekemiseen ja tukea tutkimus- ja mittaustoiminnan tarkoituksenmukaiseen toteutukseen. Tavoitteena on myös, että Verohallinnolla on ajantasainen kuva erilaisten tutkimusmenetelmien tarjoamista hyödyistä ja niiden mahdollisuuksista tukea verotuksen kehittämistä asiakaslähtöiseksi. Verohallinto toteuttaa asiakastyytyväisyyskyselyjä myös itse esim. mittaamalla asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluihin reaaliaikaisesti palautetekstiviesteillä sekä toteuttamalla yksittäisiä kyselyjä suoraan asiakkailleen. Asiakaspalvelutilanteiden laatua arvioidaan myös sisäisesti. Verohallinto ei sitoudu tiettyihin tilausmäärin, vaan kuvatut määrät ovat arvio asiakastutkimusten tilausmääristä. Sopimus on määräaikainen ajalla 1.8.2019-31.7.2023. Tutkimukset toteutetaan tietyin väliajoin ennalta määritellyn aikataulun mukaisesti.

Verohallinto tulee valitsemaan kilpailutuksen perusteella yhden (1) palveluntuottajan ja yhden (1) varatoimittajan.

Hankittava palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/08/2019
päättymispäivä: 31/07/2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Verohallinnolle voi ilmaantua muitakin tutkimustarpeita, jotka kuuluvat tämän sopimuksen piiriin. Tällaisia tutkimuksia voivat olla esimerkiksi laadulliset tutkimukset. Verohallinto varaa option hankkia Vero.fi -käytettävyystutkimuksia ja sähköisen asiointipalvelun asiakastyytyväisyystutkimuksia tällä sopimuskaudella.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Liitetiedostoissa pakollisiksi merkittyjen vaatimusten täyttäminen sekä ESPD.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 20/06/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 24/06/2019
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Verohallinto

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15/05/2019