Palvelut - 227481-2019

16/05/2019    S94    Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2019/S 094-227481

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupunginkanslia
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201256-6
Postiosoite: PL 700, Helsingin kaupunki
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI
Postinumero: 00099
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: krista.foudila@hel.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hel.fi/hank

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupungin toimialat ja liikelaitokset
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201256-6
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@hel.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.hel.fi/kanslia/fi/osastot-ja-yksikot/talous/kilpailuttaminen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1567535-0
Postiosoite: PL 100, HUS
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 00029
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: mikko.rotonen@hus.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hus.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=234332&tpk=352f7a20-6612-4e02-9ee0-dc2373e9a1e3
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

ICT- tutkimus ja analyytikkopalvelut

Viitenumero: H030-19 / HEL 2019-004681
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on palvelusopimus kansainvälisistä lT-analyytikko ja tutkimuspalveluista. Hankinnalla tuetaan johdon, tietohallinnon ja palveluiden kehittämisestä vastaavaa henkilöstöä. Hankinta on tarkemmin kuvattu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
NUTS-koodi: FIZ
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankittavat palvelut:

Hankinnalla tuetaan johdon, tietohallinnon ja palveluiden kehittämisestä vastaavaa henkilöstöä. Tarjottavan palvelun vuosilisenssin tulee sisältää vähintään seuraavat elementit:

Taso 1

– Pääsy kattavaan tutkimuskirjastoon ja raportteihin sekä oikeus jakaa käyttöoikeuskohtaisesti ennalta sovitun ryhmän sisällä

– Käyttöoikeus toiminnan kypsyyden arviointiin ja kehittämisen työkaluihin.

Taso 2

– Pääsy kattavaan tutkimuskirjastoon ja raportteihin sekä oikeus jakaa käyttöoikeuskohtaisesti ennalta sovitun ryhmän sisällä.

– Käyttöoikeus toiminnan kypsyyden arviointiin ja kehittämisen työkaluihin

– Rajoittamaton analyytikkojen käyttö neuvonantoon ja dokumenttien katselmointiin

– Osallistumisoikeus laadukkaaseen IT-alan konferenssiin (1 kpl osallistumismaksuja kuuluu pakettiin). Taso 3

– Pääsy kattavaan tutkimuskirjastoon ja raportteihin sekä oikeus jakaa käyttöoikeuskohtaisesti ennalta sovitun ryhmän sisällä

– Käyttöoikeus toiminnan kypsyyden arviointiin ja kehittämisen työkaluihin

– Rajoittamaton analyytikkojen käyttö neuvonantoon ja dokumenttien katselmointiin

– Osallistumisoikeus laadukkaaseen IT-alan konferensseihin (2 kpl osallistumismaksuja kuuluu pakettiin)

– Käyttöoikeudet IT-kustannusten arviointiin ja vertailun työkaluihin

– Henkilökohtainen palvelusuunnitelma

– Henkilökohtaisen nimetyn sparrauskumppanin asiantuntijapalvelun rajaton käyttöoikeus etukäteen varattuihin analyytikkotapaamisiin (30 min).

Lisäksi palvelun tarjoajalta voidaan hankkia asiantuntijapalveluita sopimukseen liittyviin palveluihin erikseen tilattavana ja laskutettavana työnä. Tutkimusaineiston kielenä on oltava suomi tai englanti.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen kahdella (2) yhden (1) vuoden pituisella optiokaudella. Optiokauden käyttöönotosta tilaaja päättää ja ilmoittaa erikseen ennen optiokautta edeltävän sopimuskauden päättymistä. Optiokaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ehdot ovat voimassa varsinaisen sopimuskauden päättyessä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ehdot esitetään sopimusliitteessä (liite 2).

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 17/06/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 17/06/2019
Paikallinen aika: 12:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Esitetään hankintapäätöksen muutoksenhakuliitteessä.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15/05/2019