Услуги - 227758-2014

08/07/2014    S128    Съд на Европейския съюз - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Поръчка в областта на контрола на достъпа – обновяване на системи за контрол на достъпа и добавяне на четящи устройства за карти

2014/S 128-227758

Обявление за поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 4.6.2014 г., 2014/S 106-185761)

Съд на Европейския съюз, Генерална дирекция „Инфраструктура“, дирекция „Сгради“, на вниманието на: Franck Salvador, plateau de Kirchberg, 2925Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ. Тел. +352 4303-4648. Факс +352 4303-3637. Електронна поща: cj09_2014@curia.europa.eu

Вместо 

IV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ:

Срок за получаване на заявления за документи или за достъп до документи: 23.7.2014.

(...)

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

23.7.2014.

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

30.7.2014 ...

Да се чете 

IV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ:

Срок за получаване на заявления за документи или за достъп до документи: 15.9.2014.

(...)

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

15.9.2014.

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

22.9.2014 ...