Palvelut - 228171-2019

16/05/2019    S94    Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut

2019/S 094-228171

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2296962-1
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Paula Tervo
Sähköpostiosoite: paula.tervo@ely-keskus.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.ely-keskus.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=238248&tpk=2a419a87-c4e7-4c79-9ac4-956db6b4b7a9
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Työvoimakoulutuksena toteutettavat yrittäjäkoulutukset

Viitenumero: UUDELY/1865/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
80400000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia työvoimakoulutuksena toteutettaviin yrittäjäkoulutuksiin tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Tarjouksia pyydetään kahteen (2) koulutusmalliin eli 1) Kohti yrittäjyyttä ja 2) Yrittäjyysosaamisen syventäminen. Tarjoajan on jätettävä tarjous molempiin koulutusmalleihin, eli osatarjouksia ei hyväksytä. Kilpailutus toteutetaan noudattaen avointa tarjousmenettelyä. Kilpailutuksen perusteella muodostetaan puitejärjestely, jonka kesto on kaksi (2) vuotta. Perussopimuskausi on voimassa 1.1.2020–31.12.2021. Lisäksi varataan mahdollisuus kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optioon (vuodet 2022 ja 2023), joiden kummankin suuruus on 50 % perussopimuskauden hankinnasta. Puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen ennakoitu yhteisarvo vuosina 2020–2023 on noin 4 000 000 EUR.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Kohti yrittäjyyttä

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80400000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B
Pääasiallinen suorituspaikka:

Uudenmaan TE-toimiston toiminta-alue.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Puitejärjestelyn kohteena on työvoimakoulutuksena toteutettavat yrittäjäkoulutukset Uudenmaan TE-toimiston toiminta-alueella. Tiedot hankittavan koulutuksen määrästä, sisällöstä, tavoitteista ja koulutukselle asetetuista vaatimuksista on kuvattu tarkemmin tämän tarjouspyynnön liitteessä 1 Koulutuskuvaus, Kohti yrittäjyyttä.

Koulutusmallin 1) Kohti yrittäjyyttä hankinnan arvioitu kokonaisarvo ilman alv:tä on noin 3 000 000 EUR (sis. mahdolliset optiovuodet).

Koulutukset toteutetaan suomen, englannin ja tarvittaessa ruotsin kielellä palveluntuottajan varaamissa tiloissa.

Tarjouksen tekeminen edellyttää tarjouspyynnön liitteenä 3 olevan puitesopimusmallin huomioon ottamista ja hyväksymistä.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 01/01/2020
päättymispäivä: 31/12/2021
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Yrittäjyysosaamisen syventäminen

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80400000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B
Pääasiallinen suorituspaikka:

Uudenmaan TE-toimiston toiminta-alue.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Puitejärjestelyn kohteena on työvoimakoulutuksena toteutettavat yrittäjäkoulutukset Uudenmaan TE-toimiston toiminta-alueella. Tiedot hankittavan koulutuksen määrästä, sisällöstä, tavoitteista ja koulutukselle asetetuista vaatimuksista on kuvattu tarkemmin tämän tarjouspyynnön liitteessä 2 Koulutuskuvaus, Yrittäjyysosaamisen syventäminen.

Koulutusmallin 2) Yrittäjyysosaamisen syventäminen hankinnan arvioitu kokonaisarvo ilman alv:tä on noin 1 000 000 EUR (sis. mahdolliset optiovuodet).

Koulutukset toteutetaan suomen, englannin ja tarvittaessa ruotsin kielellä palveluntuottajan varaamissa tiloissa. Tarjouksen tekeminen edellyttää tarjouspyynnön liitteenä 3 olevan puitesopimusmallin huomioon ottamista ja hyväksymistä.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 01/01/2020
päättymispäivä: 31/12/2021
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Kilpailutuksen perusteella muodostetaan puitejärjestely. Koulutusmalliin 1) Kohti yrittäjyyttä valitaan

kaksi (2) puitesopimustoimittajaa. Koulutusmalliin 2) Yrittäjyysosaamisen syventäminen valitaan yksi (1)

puitesopimustoimittaja, joka voi olla sama kuin koulutusmallissa 1. Tarjoajan on jätettävä tarjous molempiin koulutusmalleihin ja tarjoaja voi tulla hyväksytyksi molempiin koulutusmalleihin.

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 19/06/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15/05/2019