Tavarat - 229666-2019

17/05/2019    S95    - - Tavarat - Vapaaehtoista ex ante avoimuutta koskeva ilmoitus - Neuvottelumenettely ilman edeltävää tarjouskilpailukutsua 

Suomi-Mikkeli: Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet

2019/S 095-229666

Vapaaehtoista ennakkoavoimuutta (ex ante) koskeva ilmoitus

Tavarahankinnat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
0825508-3
Porrassalmenkatu 35-37
Mikkeli
50100
Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@essote.fi
NUTS-koodi: FI1D1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.essote.fi

I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

FreeStyle Libre -glukoosiseurantajärjestelmän hankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
33000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on tehnyt suorahankintapäätöksen FreeStyle Libre - glukoosinseurantajärjestelmän hankinnasta. Kyse on jatkuvasta jaksottaisesta glukoosinseurantajärjestelmästä, jonka käyttö on huomattavasti edullsempaa kuin jatkuvan ajantasaisen glukoosinseurantajärjestelmän käyttö.

Hankinta-aika 1.6.2019-31.5.2021. Optiosmahdollisuus 1.6.2021-31.5.2022.

Tehdyn markkinaselvityksen perusteella markkinoilla ei ole tarjolla vastaavaa jatkuvaa jaksottaista glukoosinseurantajärjestelmää.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 1 800 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on tehnyt suorahankintapäätöksen FreeStyle Libre - glukoosinseurantajärjestelmän hankinnasta. Kyse on jatkuvasta jaksottaisesta glukoosinseurantajärjestelmästä, jonka käyttö on huomattavasti edullsempaa kuin jatkuvan ajantasaisen glukoosinseurantajärjestelmän käyttö.

Hankinta-aika 1.6.2019-31.5.2021.

Tehdyn markkinaselvityksen perusteella markkinoilla ei ole tarjolla vastaavaa jatkuvaa jaksottaista glukoosinseurantajärjestelmää.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaan liittyy optio aj. 1.6.2021-31.5.2022.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Neuvottelumenettely, josta ei julkaista ilmoitusta
  • Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä:
    • teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen
Selitys:

Hankittava glukoosinseurantajärjestelmä perustuu jatkuvaan jaksottaiseen potilaan glukoositason seurantaan. Seurantajärjestelmä on tullut markkinoille muutama vuosi sitten, eikä tällä hetkellä muilla toimittajilla ole tarjolla vastaavaa jatkuvaa jaksottaista seurantajärjestelmää. Järjestelmän käyttö on huomattavasti edullisempaa kuin jatkuvan ajantasaisen glukoosiseurantajärjestelmän käyttämnen. Järjestelmän käyttäminen on helppoa ja asiakasystävällistä, eikä vaadi erillisä liuskoja ja lansetteja.

IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:

FreeStyle Libre -glukoosiseurantajärjestelmän hankinta

V.2)Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen
V.2.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
06/05/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Abbott Oy / Abbott Diabetes Care
0803151-4
Espoo
Suomi
Sähköpostiosoite: adc.toimisto@abbott.com
NUTS-koodi: FI1B1
Tuleva sopimuskumppani/käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen kokonaisarvo: 1 800 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/05/2019