Urakat - 231359-2019

20/05/2019    S96    - - Urakat - Lisätietoilmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Kotka: Rakennustyöt

2019/S 096-231359

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Rakennusurakat

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2019/S 084-198466)

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Carea-Sairaalat Oy
2556615-8
Kotkantie 41
Kotka
48210
Suomi
Yhteyshenkilö: Hankintatoimisto
Puhelin: +358 442231423
Sähköpostiosoite: hankinnat@kymsote.fi
NUTS-koodi: FI1C4

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.kymsote.fi

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Ratamokeskus - Vaihe 2: Talonrakennustyöt

Viitenumero: D/1100/02.08.00.04/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinta koskee Kouvolan kaupungin alueelle rakennettavaa uutta sairaalarakennusta, Ratamokeskusta. Hanke käsittää sairaalarakennuksen rakentamisen uudisrakennuksena. Rakennustyö on jaettu kahteen (2) vaiheeseen. Tällä tarjouspyynnöllä kilpailutetaan vaiheeseen 2 kuuluvat työt (talonrakennusurakka). Hankinta toteutetaan kokonaishintaisena kokonaisurakkana.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/05/2019
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 084-198466

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
Osan numero: I.1)
Muutettava kohta: Maa
Oikaistava tieto:
Oikaisu:

Suomi

Osan numero: I.1)
Muutettava kohta: Postinumero
Oikaistava tieto:
Oikaisu:

48210

Osan numero: I.1)
Muutettava kohta: Postiosoite
Oikaistava tieto:
Oikaisu:

Kotkantie 41

Osan numero: I.1)
Muutettava kohta: Postitoimipaikka
Oikaistava tieto:
Oikaisu:

Kotka

Osan numero: I.1)
Muutettava kohta: Puhelin
Oikaistava tieto:
Oikaisu:

+358 442231423

Osan numero: I.1)
Muutettava kohta: Sähköpostiosoite
Oikaistava tieto:
Oikaisu:
Osan numero: I.1)
Muutettava kohta: Internetosoite
Oikaistava tieto:
Oikaisu:
Osan numero: I.1)
Muutettava kohta: Virallinen nimi
Oikaistava tieto:
Oikaisu:

Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Osan numero: I.1)
Muutettava kohta: Y-tunnus
Oikaistava tieto:
Oikaisu:

0725901-5

Osan numero: I.1)
Muutettava kohta: NUTS-koodi
Oikaistava tieto:
Oikaisu:

Kotka

Osan numero: I.2)
Muutettava kohta: Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Oikaistava tieto:

Ei

Oikaisu:

Kyllä

Osan numero: II.2.4)
Muutettava kohta: Kuvaus hankinnasta
Oikaistava tieto:

Tällä tarjouspyynnöllä kilpailutetaan vaiheeseen 2 kuuluvat työt (talonrakennusurakka). Tulevan rakennuksen laajuus on n. 21 000 brm2, 10 500 hym2 ja tilavuus n. 95 000 m3.

Vaiheen 2 työt toteutetaan tilaajan teettämien suunnitelmien mukaan kokonaisurakkana, jossa urakoitsija on suorassa sopimussuhteessa tilaajaan. Valittu urakoitsija toimii vaiheen 2 pääurakoitsijana ja vaiheen 2 päätoteuttajana vastaten kaikista näistä johtuvista velvoitteista.

Oikaisu:

Tällä tarjouspyynnöllä kilpailutetaan vaiheeseen 2 kuuluvat työt (talonrakennusurakka). Tulevan rakennuksen laajuus on n. 20 600 brm2, 10 500 hym2 ja tilavuus n. 135 000 m3.

Vaiheen 2 työt toteutetaan tilaajan teettämien suunnitelmien mukaan kokonaisurakkana, jossa urakoitsija on suorassa sopimussuhteessa tilaajaan. Valittu urakoitsija toimii vaiheen 2 pääurakoitsijana ja vaiheen 2 päätoteuttajana vastaten kaikista näistä johtuvista velvoitteista.

VII.2)Muut täydentävät tiedot:

Korjausilmoitus 17.5.2018:

Tällä korjausilmoituksella muutetaan ja täydennetään tarjouspyyntöä seuraavasti:

– Hankintailmoituksella ilmoitetuissa rakennuksen laajuustiedoissa on ollut virhe. Laajuustiedot korjattu hankintailmoitukselle Kuvaus hankinnasta -kohtaan (hankintailmoituksen kohta II.2.4).

– Tarjouspyyntömateriaaleihin on lisätty Lisäkirje 1 (liitteineen), jolla täsmennetään arkkitehti-, KSL-, liikenne-, LVI-, maisema-, rakenne- ja sähkösuunnitelmia.

– Tarkennetaan, että Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, on hankinnassa tilaajana ja maksajana kokonaisurakkaan sisältyvien kiinteiden sairaalalaitteiden (KSL) osalta. Valitun urakoitsijan kanssa tehdään kaksi (2) sopimusta, toinen Kymsoten kanssa (kiinteiden sairaalalaitteiden osuus), toinen Carea-Sairaalat Oy:n kanssa (muu osuus kuin kiinteät sairaalalaitteet). Carea-Sairaalat Oy on Kymsoten, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän kokonaan omistama, sairaalarakennuttamisesta vastaava tytäryhtiö.

Muita muutoksia ei tehty.