Varor - 231406-2019

20/05/2019    S96    - - Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Danmark-Hillerød: Livsmedel, drycker, tobak o d

2019/S 096-231406

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Hillerød Kommune
29189366
Trollesmindealle 27
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Bjarne Skøn Brejner
Telefon: +45 72320644
E-post: bjbr@hillerod.dk
Nuts-kod: DK

Internetadress(er):

Allmän adress: https://permalink.mercell.com/105588981.aspx

Upphandlarprofil: http://www.hillerod.dk/

I.1)Namn och adresser
Allerød Kommune
Allerød
Danmark
E-post: kimi@alleroed.dk
Nuts-kod: DK013

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.alleroed.dk/

I.1)Namn och adresser
Frederikssund Kommune
Frederikssund
Danmark
E-post: pia-blak@in-kommuner.dk
Nuts-kod: DK013

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.frederikssund.dk/

I.1)Namn och adresser
Halsnæs Kommune
Halsnæs
Danmark
E-post: geree@halsnaes.dk
Nuts-kod: DK013

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.halsnaes.dk/

I.1)Namn och adresser
Albertslund Kommune
Albertslund
Danmark
E-post: albertslund@albertslund.dk
Nuts-kod: DK012

Internetadress(er):

Allmän adress: https://albertslund.dk

I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://permalink.mercell.com/105588981.aspx
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://permalink.mercell.com/105588981.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Genudbud af fødevarer til MAD til hver DAG

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
15000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Hillerød Kommune udbyder fødevarer for "MAD til hver DAG", som er en § 60 virksomhed ejet af Albertslund, Allerød, Halsnæs, Frederikssund samt Hillerød kommune. Hillerød Kommune udbyder på vegne af alle disse kommuner og optræder på vegne af samtlige kommuner som ordregiver.

MAD til hver DAG har brug for levering af konventionelle og økologiske fødevarer til deres produktionskøkken, som er beliggende i Hillerød.

MAD til hver DAG beskæftiger ca. 50 faguddannede medarbejdere samt elever og praktikanter.

Produktionskøkkenet i Hillerød producerer sunde, ernæringsrigtige og kulinarisk velsmagende måltider til visiterede borgere i Albertslund, Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød kommune såvel hjemmeboende, som beboere på plejecentre. Derudover produceres mad til forskellige institutioner samt kurser.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 52 000 000.00 DKK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Delaftale 1 - Kolonial

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15000000
15100000
15200000
15300000
15500000
15600000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK013
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Delaftalen omfatter kolonialvarer, frisk frugt og grønt samt alle typer frostvarer inkl. kød. Sortimentet skal altid være de mest friskevarer for at sikre den bedste kvalitet, som MAD til hver DAG's produktion kræver.

Varelinjerne udgør det specificerede sortiment i bilag 5, favoritlisten.

Der indgås rammeaftale med én leverandør på denne delaftale.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 40 %
Kvalitetskriterium - Namn: It-løsning / Viktning: 10 %
Pris - Viktning: 50 %
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 27 200 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/09/2019
Slut: 31/08/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 x 12 måneder.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Delaftale 2 - Fersk kød

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15100000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK013
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Delaftalen omfatter fersk kød og kødprodukter fra en slagter forretning eller tilsvarende specialleverandør af kød og kødprodukter. Ordregiver foretager indkøb på denne delaftale som supplement til indkøb af kød og kødprodukter på frost fra leverandøren på Delaftale 1.

Ordregivers behov for at kunne indkøbe kød og kød produkter fra 2 leverandører skyldes hensynet til køkkenets sårbarhed overfor manglende levering af rette kvalitet.

Produktionskøkkenet er erfaringsmæssigt nødsaget til at have 2 leverandører af de nævnte varer for til stadighed at kunne leve op til borgernes ønsker og køkkenets krav til produktionsforhold.

Varelinjerne udgør det specificerede sortiment i bilag 5, favoritlisten.

Der indgås rammeaftale med én leverandør på denne delaftale.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 40 %
Kvalitetskriterium - Namn: It-løsning / Viktning: 10 %
Pris - Viktning: 50 %
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 17 200 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/09/2019
Slut: 31/08/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 x 12 måneder.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Delaftale 3 - Mejeriprodukter

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15500000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK013
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Delaftalen omfatter mejeriprodukter fra mejeri eller tilsvarende leverandører af mejeriprodukter. Ordregivers behov for at kunne indkøbe meget friske mejeriprodukter er for at sikre den lange holdbarhed, som MAD til hver DAG's produktion kræver.

Varelinjerne udgør det specificerede sortiment i bilag 5, favoritlisten.

Der indgås rammeaftale med én leverandør på denne delaftale.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 40 %
Kvalitetskriterium - Namn: It-løsning / Viktning: 10 %
Pris - Viktning: 50 %
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/09/2019
Slut: 31/08/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 x 12 måneder.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Delaftale 4 - Frisk fisk

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
03311000
15250000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK013
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Delaftalen omfatter frisk fisk fra en fiskehandler eller tilsvarende leverandører af friske fiskeprodukter. Ordregivers behov for at kunne indkøbe meget friske fiskeprodukter er for at sikre den bedste kvalitet, som MAD til hver DAG's produktion kræver.

Varelinjerne udgør det specificerede sortiment i Bilag 5, favoritlisten.

Der indgås rammeaftale med én leverandør på denne delaftale.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 40 %
Kvalitetskriterium - Namn: It-løsning / Viktning: 10 %
Pris - Viktning: 50 %
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/09/2019
Slut: 31/08/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 x 12 måneder.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Årlig omsætning

Eventuella minimistandardnivåer:

Tilbudsgiver skal opgive sin omsætning inden for det udbudte område de sidste 3 år og skal som minimum have en omsætning inden for de udbudte fødevarer på det dobbelte af kontraktsummen, for den delaftale der bydes på.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Referencer

Eventuella minimistandardnivåer:

Referencelister for tilsvarende kontrakter inden for de seneste 3 år med angivelse af årlig omsætning.

Oplysning om evt. brug af underleverandører.

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Vilkår for aftalens udførelse fremgår af "Udkast til Rammeaftale" i udbudsmaterialet.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 030-066430
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 26/06/2019
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Danska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 26/06/2019
Lokal tid: 12:01

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

Samme varer forventes at blive udbudt i 2023.

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Ordregiver ønsker at gøre brug af de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudsloven.

Konkret vil Ordregiver anvende Udbudslovens muligheder for:

- At udelukke tilbudsgivere, der har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til national eller EU-lovgivning,

- At udelukke tilbudsgivere, der er erklæret konkurs, eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling,

- At udelukke tilbudsgivere, der i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet. Der er bl.a. tale om alvorlige forsømmelser, såfremt den pågældende virksomhed er dømt for ulovlig skatteunddragelse,

- At udelukke tilbudsgivere, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke kommunens beslutningsproces, hvis tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, egnethed eller tildeling af kontrakt.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadress: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-post: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadress: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/05/2019