Varor - 231901-2021

07/05/2021    S89

Belgien-Bryssel: Produktion, prioriterade inköpsalternativ och leverans av Covid-19-vaccin, inklusive vaccin anpassade för SARS-CoV-2-varianter och för pediatrisk användning till EU:s medlemsstater

2021/S 089-231901

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: B232 5/P047
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: sante-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Produktion, prioriterade inköpsalternativ och leverans av Covid-19-vaccin, inklusive vaccin anpassade för SARS-CoV-2-varianter och för pediatrisk användning till EU:s medlemsstater

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33651600 Vacciner
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Föremålet för denna upphandling är produktion, prioriterade inköpsalternativ och leverans av mRNA-baserade Covid-19-vaccin, som utvecklats och producerats av BioNTech-Pfizer för de deltagande medlemsstaterna, samt vaccin anpassade för SARS-CoV-2-varianter och för pediatrisk användning.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33651600 Vacciner
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se punkt II.1.4) i detta meddelande.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Em conformidade com o convite para negociar / Viktning: 90
Pris - Viktning: 10
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Det högsta värdet på kontraktet, som anges i punkt II.1.7), kommer inte att anges i meddelandet om tilldelning av kontrakt på grund av artikel 163.3 i budgetförordningen. Det värde som anges i avsnitt II.1.7) och V.2.4) bör därför inte beaktas.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan
  • Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl:
    • Konkurrens saknas av tekniska skäl
  • Synnerligen brådskande förfarande till följd av omständigheter som den upphandlande myndigheten inte har kunnat förutse och i enlighet med de strikta villkoren i direktivet
Förklaring:

Det verkar för närvarande som om BioNTech/Pfizer är den enda sökande som tillförlitligt kan leverera ett mycket stort antal doser som produceras inom EU av ett effektivt, säkert och anpassningsbart vaccin som ger immunitet mot SARS-CoV-2.

Dessutom måste kommissionen säkra inköpet av vaccinet i förväg för att säkerställa en snabb leverans, vilket är nödvändigt för att organisera den storskaliga vaccinationskampanjen.

IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
07/05/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Pfizer Inc.
Ort: New York
Nuts-kod: US United States
Land: Förenta staterna
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: BioNTech Manufacturing GmbH
Ort: Mainz
Nuts-kod: DE Deutschland
Land: Tyskland
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/05/2021