Palvelut - 232131-2018

31/05/2018    S102    Euroopan komissio - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Belgia-Bryssel: Liikkuvuusohjelma taiteilijoille ja/tai kulttuurin ammattilaisille

2018/S 102-232131

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Euroopan komissio, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Brussels
1049
Belgia
Yhteyshenkilö: EAC Unite D2
Sähköpostiosoite: EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu
NUTS-koodi: BE100

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3633

Hankkijaprofiilin osoite: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3633

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3633
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3633
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Liikkuvuusohjelma taiteilijoille ja/tai kulttuurin ammattilaisille

Viitenumero: EAC/18/2018
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79419000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tarjouksen päätavoitteena on valmistella luovuuden ja kulttuurin alan liikkuvuusohjelmaa vuodesta 2021 eteenpäin seuraavien sukupolvien EU-ohjelmissa. Erityistavoitteet ovat seuraavat:

1) tutkia ja analysoida menestyksekkään ja kestävän järjestelmän luomisen edellytykset, joiden avulla henkilöt voivat osallistua rajat ylittävään liikkuvuushankkeeseen,

2) ehdottaa ja testata rahoitusjärjestelyä taiteilijoiden ja/tai kulttuurialan ammattilaisten yksilölliselle liikkuvuudelle,

3) esittää johtopäätöksiä ja suosituksia.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE
Pääasiallinen suorituspaikka:

Euroopan unioni. Katso tarjouseritelmät.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarjouksen päätavoitteena on valmistella luovuuden ja kulttuurin alan liikkuvuusohjelmaa vuodesta 2021 eteenpäin seuraavien sukupolvien EU-ohjelmissa. Erityistavoitteet ovat seuraavat:

1) tutkia ja analysoida menestyksekkään ja kestävän järjestelmän luomisen edellytykset, joiden avulla henkilöt voivat osallistua rajat ylittävään liikkuvuushankkeeseen,

2) ehdottaa ja testata rahoitusjärjestelyä taiteilijoiden ja/tai kulttuurialan ammattilaisten yksilölliselle liikkuvuudelle,

3) esittää johtopäätöksiä ja suosituksia.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 14
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: Luova Eurooppa -ohjelma.
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohta 4.4. Valintaperusteet, tarjouseritelmät tarjouspyynnössä nro EAC/18/2018.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/08/2018
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 12 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 05/09/2018
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Rue Joseph II 70, 1049 Brussels, Belgia

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuuteen voi osallistua enintään 2 edustajaa jokaiselta tarjoajalta. Turvallisuussyistä ja organisatorisista syistä tarjoajan on toimitettava edustajien koko nimi, syntymäaika, henkilökortin tai passin numero ja sen voimassaoloaika vähintään 3 työpäivää ennen tilaisuutta seuraavaan sähköpostiosoitteeseen:

EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu Tarjouspyynnön viitenumero on merkittävä tarjoajan sähköpostin aiheeksi.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Unionin yleinen tuomioistuin
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Puhelin: +352 43031
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Sopimuksentekopäätöstä koskeva kumoamiskanne on saatettava vireille 2 kuukauden kuluessa sopimuksentekoa koskevan päätöksen ilmoittamisesta. Mikään tarjoajan pyyntö, mikään hankintaviranomaisen vastaus tai mikään hallinnollista epäkohtaa koskeva kantelu ei vaikuta kumoamiskanteen vireillepanon määräaikaan, eikä sen vuoksi kumoamiskanteen vireillepanolle määrätä uutta määräaikaa. Kumoamiskanteiden kuulemisesta vastaava toimielin on ilmoitettu kohdassa VI.4.1.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24/05/2018