Palvelut - 232724-2019

20/05/2019    S96    - - Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Neuvottelumenettely ilman edeltävää tarjouskilpailukutsua 

Suomi-Tampere: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2019/S 096-232724

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Tampereen kaupunki
0211675-2
PL 487
Tampere
33101
Suomi
Sähköpostiosoite: birgit.viitanen@tampere.fi
NUTS-koodi: FI197

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.tampere.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Forsante antikoagulaatiohoidon tietojärjestelmä

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 - LA52
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on suomenkielinen tietoverkon välityksellä toimiva verenohennushoidon piirissä olevien potilaiden antikoagulaatiohoitoon liittyvä palveluohjelmisto (tietokoneavusteinen THL:n annosteluohjeeseen perustuva varfariinin annostelu- ja viestintävälitysohjelma). Ohjelma tekee automaattisesti määritellyille potilaille varfariinin annnosteluehdotuksen, ehdotuksen potilaan seuraavasta laboratoriokäynnin ajankohdasta, tallentaa annostus- ja hoito-ohjeeseen kirjauksen valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon (Kanta) ja lähettää automaaattisesti viestin potilaalle. Ohjelma hankitaan palveluna.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 90 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI197
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on suomenkielinen tietoverkon välityksellä toimiva verenohennushoidon piirissä olevien potilaiden antikoagulaatiohoitoon liittyvä palveluohjelmisto (tietokoneavusteinen THL:n annosteluohjeeseen perustuva varfariinin annostelu- ja viestintävälitysohjelma). Ohjelma tekee automaattisesti määritellyille potilaille varfariinin annnosteluehdotuksen, ehdotuksen potilaan seuraavasta laboratoriokäynnin ajankohdasta, tallentaa annostus- ja hoito-ohjeeseen kirjauksen valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon (Kanta) ja lähettää automaaattisesti viestin potilaalle. Ohjelma hankitaan palveluna.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Hankintayksikön tiedossa ei ole vastaavaa palvleuntuottajaa / Painotus: 100
Hinta - Painotus: 100
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

-

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa
  • Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä:
    • teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen
Selitys:

Hankinnasta on julkaistu suorahankintailmoitus 27.3.2019. Ilmoituksen numero 2019/S 062-145017. Hankintayksikön tiedossa ei ole toista palveluntuottajaa, jolla olisi vastaavan kalatainen (laadukas, luotettava, toimintavarma, kattava) tuotantokäytössä oleva ja auditoitu suomenkielinen varfariinin annostelu- ja vientinvälitysohjelma, jolla on EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevan MDD-direktiivin 93/42/ETY mukainen IIb-luokan sertifikaatti. Järkevää vaihtoehtoista tai korvaavaa ratkaisua ei ole olemassa.

IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 062-145017
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Sopimus Forsante-palveluohjelmiston käyttämisestä

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
15/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Valuecode Oy
606216-9
Helsinki
Suomi
NUTS-koodi: FI1B1
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 90 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/05/2019