Tavarat - 233154-2019

Näytä suppea näkymä

20/05/2019    S96    - - Tavarat - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Rajoitettu menettely 

Suomi-Tampere: Kuljetuslaatikot

2019/S 096-233154

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista

Tavarahankinnat

Direktiivi 2009/81/EY

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Puolustusvoimat
PL 69
Yhteyspiste(et): Puolustusvoimien logistiikkalaitos
FI-33541 Tampere
Suomi
Puhelin: +358 299800

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
I.3)Pääasiallinen toimiala
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Sopimukselle annettu nimi
Hankinnan keskeyttäminen: Tarjouspyyntökierroksella 1866/2018 Kranaattilaatikoiden hankinta 155 tkr
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Tavarahankinnat
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
II.1.4)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista):
Hankinnan kohteena on kuusipuusta valmistettava kranaattilaatikko, jota käytetään 155 TKR kranaattien varastointiin, maastojakeluun ja kuljettamiseen suoraan loppukäyttäjälle tai logistisen ketjun eri väliportaille. Kranaattilaatikoita kuljetetaan soveltuvien maasto- ja maantiekuorma-autojen kuormatiloissa ja erilaisissa perävaunuissa. Laatikoita käsitellään traktorin- ja trukin piikein sekä kantorivoista.
Hankinnan kohde on puolustus- ja turvallisuushankintalain 5 §:n 2 momentin 1 kohdan tarkoittama puolustustarvike, sillä kyse on Euroopan unionin yhteisen puolustustarvikeluettelon (2017/C 097/01) ML4.b.2 kohdan (Varustus, jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet: 1. ne on erityisesti suunniteltu sotilaskäyttöön; ja erityisesti suunniteltu 'toimiin', jotka liittyvät johonkin seuraavista: a. ML4.a kohdassa tarkoitetut tuotteet (ML4.a: Erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut pommit, torpedot, kranaatit,
savuammukset, raketit, miinat, ohjukset, syvyyspommit, raivauspanokset, -laitteet ja -pakkaukset, "pyrotekniset " laitteet, patruunat ja harjoitustarvikkeet (eli laitteet, joilla imuloidaan näiden tuotteiden ominaisuuksia)) mukaisesta tarvikkeesta, jonka käyttötarkoitus on sotilaallinen. Lain kohdan käyttö on perusteltua, sillä hankinnan kohteena oleva kranaattilaatikko on erityisesti suunniteltu toimiin, jotka liittyvät kranaattien käsittelyyn.
II.1.5)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

44619300

II.2)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
Alhaisin tarjous 1 ja korkein tarjous 1 EUR

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Alhaisin hinta
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin

Hankintailmoitus

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 082-185619

V kohta: Sopimuksen tekeminen

V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
V.2)Tietoa tarjouksista
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

Hankinta keskeytetty. Lisäselvitys keskeyttämisestä kohdan VI) lisätiedoissa.

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
V.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
VI.2)Lisätiedot:
Puolustus- ja turvallisuushankintalain 75 §:n mukaan hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hallituksen esityksen vp 76/2011 mukaan keskeyttämisen syytä harkittaessa tulee kiinnittää huomiota hankinnan keskeyttämisen todelliseen syyhyn ja siihen vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi tarjoajiin.
Hankintamenettelyssä saatiin kolme (3) osallistumishakemusta Polewood Ltd Oy:ltä, Rakennuspalvelu Jurva Rinne Ky:ltä ja Savopak Oy:ltä. Yksikään osallistumishakemuksista ei vastannut osallistumishakemuspyyntöä.
Hankintayksikkö kilpailuttaa hankinnan uudelleen vuoden 2019 aikana. Hankintayksikkö joutuu muuttamaan osallistumishakemuspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia olennaisesti uudelle tarjouskierrokselle, joten hankinnan jatkaminen ilman keskeyttämistä ei olisi mahdollista.
Hankintamenettelyn keskeyttämiselle on edellä mainituilla perusteilla puolustus- ja turvallisuushankintalain 75 §:n mukainen todellinen ja perusteltu syy, eikä ratkaisu vaikuta syrjivästi ehdokkaisiin.
VI.3)Muutoksenhakumenettelyt
VI.3.1)Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
FI-00520 Helsinki
Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internet-osoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Faksi: +358 295643314

VI.3.2)Muutoksenhaku
VI.3.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.4)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17.5.2019