Urakat - 233418-2019

21/05/2019    S97    - - Urakat - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 

Suomi-Tampere: Rakennustyöt

2019/S 097-233418

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Tredu-Kiinteistöt Oy
2863261-6
Frenckellin aukio 2 A
Tampere
33100
Suomi
Yhteyshenkilö: Aija Puustelli
Puhelin: +358 505761425
Sähköpostiosoite: aija.puustelli@tampere.fi
NUTS-koodi: FI197

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.tredu-kiinteistot.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://www.haahtela.fi/fi/pris-hankinnat/
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://www.haahtela.fi/fi/pris-hankinnat/
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Kiinteistöjen vuokraus ja hallinta

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Nokian kampus – Tredu Nokian toimipiste ja Nokian lukio

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tredu-Kiinteistöt Oy rakennuttaa Nokialle Nokian kampuksen, johon sijoittuvat Tredun Nokian toimipiste ja Nokian lukio kilpailullista neuvottelumenettelyä käyttäen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI197
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Nokian kampus sijoittuu Tredun nykyisen Kankaantaan toimipisteen tontille. Rakennushanke sisältää 2-kerroksisen oppilaitoksen sekä siihen liittyvän ammatillisen opetuksen 1-kerroksisen opetustilan. Hankeen laajuus on noin 10 300 brm2. Tilaaja vastaa nyt tontilla olevien rakennusten purkamisesta.

Tarjouskilpailu järjestetään kaksivaiheisena ja se jakautuu ilmoittautumisvaiheeseen, josta valitaan enintään viisi (5) tarjoajakonsortiota varsinaiseen kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Varsinainen kilpailullinen neuvottelumenettely toteutetaan ns. ranskalaisena urakkana, jossa toteuttavan konsortion valinta suoritetaan ennalta määriteltyyn urakkahintaan perustuen kilpailuohjelmassa määriteltyjen laadullisten kriteerien pohjalta.

Valitun konsortion kanssa hankkeen kehittämistä jatketaan ehdotussuunnitelman pohjalta kehittämisvaiheella, jossa suunnitelmaa kehitetään allianssille tyypillisiä Lean-työkaluja hyödyntäen käyttäjälähtöisesti työpajoissa sekä aikataulullisesti ja taloudellisesti Last Planner- ja Big-Room -menetelmin.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 30
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden tulee täyttyä. Voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 20/06/2019
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Projektipankista saatavat ilmoittautumisvaiheen hankinta-asiakirjat:

a) tarveselvitys;

b) hanketietokortti;

c) osallistumishakemus (pdf ja docx);

d) tontinkäyttöluonnos (alustava);

e) ESPD-lomake.

Projektipankkilinkki, josta em. asiakirjat ovat ladattavissa, aukeaa tiistaina 21.5.2019 klo 8:00.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20/05/2019