Услуги - 234509-2018

TIЗаглавиеEcтoния-Tallinn: Осигуряване на охранителни услуги и услуги по посрещане в помещенията на eu-LISA в Страсбург
NDНомер на документа234509-2018
PDДата на публикуване01/06/2018
OJНомер на броя103
TWМястоTALLINN
AUНаименование на органаЕвропейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)
OLЕзик на произходEN
CYДържаваEE
AAВид на органа5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAEU Institutionагенции
DSДокумент изпратен25/05/2018
DTКраен срок12/07/2018
NCПоръчка4 - Услуги
PRПроцедура2 - Ограничена процедура
TDВид на документа3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCКод CPV79710000 - Услуги по безопасност
RCКод NUTSFR
IAИнтернет адрес (URL)https://www.eulisa.europa.eu/Pages/default.aspx
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС