Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tavarat - 234950-2021

11/05/2021    S91

Suomi-Kuopio: Lääketieteelliset laitteet

2021/S 091-234950

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Sansia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2364760-8
Postiosoite: PL 2000, Viestikatu 3
Postitoimipaikka: Kuopio
NUTS-koodi: FI1D2 Pohjois-Savo
Postinumero: FI-70600
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Tomi Räsänen
Sähköpostiosoite: tomi.rasanen@sansia.fi
Puhelin: +358 447182944
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.sansia.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Itä-Suomen Laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2126106-6
Postitoimipaikka: Kuopio
NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Sari Väisänen
Sähköpostiosoite: sari.vaisanen@islab.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.islab.fi/etusivu
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: HUS Diagnostiikkakeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1567535-0
Postitoimipaikka: Vantaa
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Mervi Ahokannas
Sähköpostiosoite: mervi.ahokannas@hus.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hus.fi/hus-tietoa/liikelaitokset-ja-tukipalvelut/hus-logistiikka/Sivut/default.aspx
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/sansia?id=336989&tpk=f8897457-82fb-40ba-bf15-c001ae3ccc7a
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/sansia?id=336989&tpk=f8897457-82fb-40ba-bf15-c001ae3ccc7a
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Yhteishankintayksikkö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Yleisagentuuri

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Biosuojakaappien hankintaa koskeva dynaaminen hankintajärjestelmä

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
33100000 Lääketieteelliset laitteet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sansia Oy perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jonka kautta hankitaan biosuojakaappeja. Hankintoja tehdään tarpeen mukaan. Tilaajina ovat ISLAB ja HUS Diagnostiikkakeskus. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisissä kilpailutuksissa tarkennetaan mukana olevat tilaajat sekä kilpailutettavat tuotteet.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 220 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sansia Oy perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jonka kautta hankitaan erilaisia biosuojakaappeja. Hankintoja tehdään tarpeen mukaan. Tilaajina ovat ISLAB ja HUS Diagnostiikkakeskus. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisissä kilpailutuksissa tarkennetaan mukana olevat tilaajat sekä kilpailutettavat tuotteet.

Järjestelmään voi hakeutua toimittajaksi koko järjestelmän voimassaoloajan. Järjestelmään hakeutuminen ei tarkoita suoraan osallistumista kilpailutettaviin hankintoihin, vaan tarjoajan tulee hyväksymisen jälkeen erikseen jättää tarjous avattaviin kilpailutuksiin. Hankintasopimuskohtaiset vaatimukset, kuvaukset ja muut asiakirjat ovat nähtävillä kilpailutuksen avaushetkellä dynaamiseen järjestelmään hyväksytyille toimijoille. Voimassa oleviin sopimuksiin eli jo kilpailutettuihin hankintoihin ei voi jättää tarjousta ennen kuin kilpailutus avataan uudelleen.

Hankittavat biosuojakaapit ja näiden yksityiskohtaiset vaatimukset määritellään jokaisessa tarjouspyynnössä erikseen.

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa valituksi tulleen tarjoajan tulee toimittaa hankintalain mukaiset rikosrekisteriotteet sekä yhteisösakkokysely ennen sopimuksen allekirjoittamista. Samassa yhteydessä tarjoajalta tarkistetaan vastuullisuusasiat.

Tarjoaja vastaa siitä, että osallistumisvaiheessa ilmoittamansa tiedot ESPD-lomakkeella ovat voimassa koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan.

Hankintayksiköllä on oikeus tarkastaa poissulkuperusteet missä tahansa dynaamisen hankinnan vaiheessa.

Tarjoaja on velvollinen ilmoittamaan hankintayksikölle järjestelmän voimassaoloaikana, mikäli ESPD-lomakkeella ilmoitetut tiedot muuttuvat.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

DPS on voimassa 31.5.2025 saakka, ellei sitä aiemmin keskeytetä. Sansia Oy:lla on oikeus keskeyttää dynaaminen hankintajärjestelmä kesken sen voimassaolon.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
Lisähankkijat voivat käyttää dynaamista hankintajärjestelmää
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 06/05/2025
Paikallinen aika: 09:55
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
06/05/2021