Palvelut - 235891-2019

21/05/2019    S97    - - Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Avoin menettely 

Suomi-Oulu: Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut

2019/S 097-235891

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
2296962-1
PL 86
Oulu
90101
Suomi
Sähköpostiosoite: tyovoimakoulutus.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Faksi: +358 295038000
NUTS-koodi: FI1D9

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

ICT-alan koulutus (puite)

Viitenumero: POPELY/1749/2018
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
80400000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Puitehankinta, 20 000 opiskelijatyöpäivää, koskee työvoimakoulutuksena toteutettavaa ICT-alan tarpeisiin suunnattua koulutusta (60-120 pv/koulutus). Puitesopimukset eivät sisällä määräostovelvoitetta. Puitteelta tilattavista hankinnoista sovitaan erikseen.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 1 862 820.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D9
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pohjois-Pohjanmaa

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kilpailutettava hankinta koskee ICT-alalle suunnattua koulutusta. Puitetoimittajiksi on hyväksytty määräaikaan saapuneista ja kelpoisuusehdot täyttäneistä tarjouksista kolme (3) kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta. Puitejärjestelyyn on valittu toimittajiksi Valmennuskeskus Public (noin 40 % suunnitelluista opiskelijatyöpäivien määrästä), Opiframe Oy (noin 30 % suunnitelluista opiskelijatyöpäivien määrästä) sekä Buutti Oy (noin 30 % suunnitelluista opiskelijatyöpäivien määrästä). Puitejärjestelymenettelyssä palveluntarjoaja voi saada koulutustilauksia, mutta se ei anna puitejärjestelyyn hyväksytylle tarjoajalle subjektiivista oikeutta saada ennalta määriteltyä määrää koulutuksia.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankinta toteutetaan puitehankintana. Hankintaan on sovellettu julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä.

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 197-446381
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: P4/2019, P5/2019, P6/2019
Nimi:

ICT-alan koulutus (puite)

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
17/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 5
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Opiframe Oy
2392044-0
Lars Soncin kaari 12-14
Espoo
02600
Suomi
NUTS-koodi: FI
Urakoitsija on pk-yritys
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Buutti Oy
2828574-9
Teknologiantie 18
Oulu
90590
Suomi
NUTS-koodi: FI
Urakoitsija on pk-yritys
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Valmennuskeskus Public
2216648-2
Tammasaarenkatu 1
Helsinki
00180
Suomi
NUTS-koodi: FI
Urakoitsija on pk-yritys
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 1 862 820.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 1 862 820.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa
Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:

Koulutusten toteutuksessa käytetään alihankkijoita. Alihankkijoiden tarkempi käyttö määritellään tarkemmin, kun puitteilta tilattavien koulutusten tarkemmat sisällöt on määritelty.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on varannut mahdollisuuden neuvotella optiohankinnasta kolmen (3) vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä. Kohdassa II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä) ilmoitettuun kokonaisarvoon sisältyy optiomahdollisuus; 50 % alkuperäisten puitesopimusten määrästä. Optio voidaan toteuttaa myös tätä pienempänä.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20/05/2019