Informāciju par medicīniskā aprīkojuma iepirkuma konkursiem skatiet mūsu lapā par Covid-19.

Konference par Eiropas nākotni ir jūsu iespēja paust savas idejas un palīdzēt veidot nākotnes Eiropu. Tieciet sadzirdēts!

Pakalpojumi - 236407-2019

22/05/2019    S98

Beļģija-Brisele: Tehniskais atbalsts radikalizācijas novēršanai un apkarošanai

2019/S 098-236407

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Directorate General Migration and Home Affairs, Directorate E: Migration and Security Funds
Pasta adrese: LX-46 5/121
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE BELGIQUE-BELGIË
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
E-pasts: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Fakss: +32 22979590
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/tenders/index_en.htm#/c_
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4796
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4796
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Tehniskais atbalsts radikalizācijas novēršanai un apkarošanai

Atsauces numurs: HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0001
II.1.2)Galvenās CPV kods
79000000 Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Migrācijas un iekšlietu ĢD vēlas saņemt profesionālus ārpakalpojumus un tehnisko atbalstu, kas nepieciešams Eiropas Komisijai (“Komisija”) un galvenokārt tās Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorātam (“DG HOME”), lai palīdzētu tā darbībām saistībā ar radikalizācijas novēršanu un konsolidētu un uzlabotu zināšanas šajā jomā ar mērķi turpmāk attīstīt un sekmēt novēršanas pasākumu īstenošanu valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 61 000 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par maksimālais daļu skaits: 2
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Nozarē strādājoši speciālisti – atbalsts un informācijas apmaiņa radikalizācijas jomā (Radikalizācijas izpratnes tīkls (Radicalisation Awareness Network – RAN))

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
79000000 Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība
80500000 Mācību pakalpojumi
85300000 Sociālie pakalpojumi un saistītie pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE BELGIQUE-BELGIË
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

darbuzņēmēja telpās un jebkurā citā valstī, kā norādīts tehniskajās specifikācijās.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Nozarē strādājošu speciālistu prasmju pilnveide, jo īpaši sniedzot kontaktu veidošanas iespējas, labas prakses piemēru un vadlīniju materiālu (1. daļa).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 29 000 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

“Iekšējās drošības fonds – policija” (ISFP)

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Politikas veidotāji un pētnieki – atbalsts un informācijas apmaiņa radikalizācijas jomā

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
80500000 Mācību pakalpojumi
73200000 Pētniecības un izstrādes konsultāciju pakalpojumi
79000000 Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība
98900000 Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju sniegtie pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE BELGIQUE-BELGIË
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

darbuzņēmēja telpās un jebkurā citā valstī, kā norādīts tehniskajās specifikācijās.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Dalībvalstu, valsts, reģionālo un vietējo iestāžu un prioritāro trešo valstu spēju uzlabošana efektīvi risināt radikalizācijas problēmas, konkrētāk, sniedzot kontaktu veidošanas iespējas, mērķorientētus un vajadzībām atbilstošus pakalpojumus, kā arī pētniecību un analīzi.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 32 000 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

“Iekšējās drošības fonds – policija” (ISFP)

II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 31/07/2019
Vietējais laiks: 16:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 02/08/2019
Vietējais laiks: 15:00
Vieta:

DG HOME, Rue du Luxembourg 46, 1049 Bruxelles, BEĻĢIJA

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

katru piedāvājumu var pārstāvēt ne vairāk kā 1 persona (vismaz 1 darbdienu iepriekš par to jāinformē, nosūtot e-pasta ziņojumu uz HOME-TENDERS@ec.europa.eu).

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pilsēta: Strasbourg
Valsts: Francija
Interneta adrese: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
Interneta adrese: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
15/05/2019